Zaloguj się

ID Logistics wdrożył program zrównoważonego rozwoju

ID Logistics, dostawca usług logistycznych specjalizujący się w logistyce kontraktowej, wdrożył program zrównoważonego rozwoju. Program jest jednym z elementów wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Grupie ID Logistics - CID. 

   Przyjęty przez ID Logistics program zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech kluczowych  filarach: środowisko, społeczeństwo i gospodarka. W ramach działań na rzecz ochrony środowiska ID Logistics skupi się na ograniczeniu wpływu, jaki na środowisko może wywierać działalność każdej firmy - redukcja zanieczyszczeń i zużycia energii, wody, gazu, materiałów eksploatacyjnych (folia, karton, etykiety) oraz recykling i zarządzanie odpadami. Szczególny nacisk, przy współpracy z klientami, ID Logistics położy na wykorzystanie „zielonych" technologii i innowacyjnych rozwiązań w ramach zarządzania łańcuchami dostaw. W zakresie działań społecznych celem, jaki stawia sobie ID Logistics, jest bycie odpowiedzialną firmą jako pracodawca i podmiot gospodarczy obecny w lokalnych społecznościach. Przeprowadzone projekty, m.in. programy szkoleniowe i akcje edukacyjne, będą ukierunkowane na wzrost zaangażowania pracowników oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. ID Logistics będzie także wspierać udział pracowników w akcjach na rzecz lokalnych społeczności (m.in. zbiórki żywności, pomoc dla domów dziecka, wspieranie krwiodawstwa oraz inne projekty zgłoszone przez współpracowników). Swoje działania w obszarze „gospodarka“ ID Logistics ukierunkuje na wzmocnienie efektywności ekonomicznej oraz wspieranie klientów przy wdrażaniu optymalnych i innowacyjnych rozwiązań logistycznych.  

   Realizacja programu zrównoważonego rozwoju ID Logistics
W ramach programu zrównoważonego rozwoju wszystkie centra dystrybucyjne w Polsce, zarządzane przez ID Logistics, co roku będą poddawane wewnętrznej ocenie, przeprowadzonej w oparciu o cztery kategorie/poziomy definiujące stopień zaawansowania oddziału - Debiutant, Dobry, Doskonały i Wybitny. To, jaką kategorię otrzyma magazyn, będzie uzależnione od zakresu i stopnia trudności zrealizowanych działań. Ocenie poddawany jest każdy z projektów Zrównoważonego Rozwoju. W zależności od stopnia jego wpływu na środowisko i skomplikowania przy wdrażaniu, projektom przyznawane są poziomy trudności - od jednej do pięciu gwiazdek. Dużym wsparciem w efektywnym zarządzaniu projektami jest dedykowane narzędzie informatyczne, opracowane przez specjalistów z Grupy ID Logistics. To proste w obsłudze narzędzie pozwala na gromadzenie informacji o sposobach realizacji konkretnego projektu, jego wpływie na środowisko oraz zasobach niezbędnych do wykonania. Wspiera ono także bieżącą wymianę doświadczeń między oddziałami Grupy ID Logistics w różnych krajach. Za nadzór nad realizacją programu w Polsce, przedstawianie propozycji, wybór projektów i ich ocenę, odpowiada Komitet Zrównoważonego Rozwoju, w skład którego wchodzą dyrektorzy (operacyjny, R&D, personalny), Project Manager, Processes and Lean Manager oraz menadżerowie i specjaliści ds. jakości. 

- W programie zrównoważonego rozwoju kluczową rolę odgrywają nasí pracownicy. Chcielibyśmy, aby zaangażowali się w jego realizację, przedstawiali nam pomysły projektów, w których sami chętnie wezmą udział - powiedziała Matylda Głowa, menadżer ds. jakości, ID Logistics Polska, koordynator programu zrównoważonego rozwoju.

   Projekty zgłaszane przez pracowników mogą dotyczyć zarówno samej działalności firmy, np. ulepszeń procesów operacyjnych, jak i wsparcia akcji prospołecznych, kierowanych do społeczności lokalnych. Już teraz w magazynach działają tzw. skrzynki na pomysły. Program Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics realizowany będzie także przy zaangażowaniu i współpracy z klientami. W tym roku wszystkie centra dystrybucyjne oraz oddziały ID Logistics w Polsce zostaną certyfikowane zgodnie z wymogami kategorii „Debiutant“. Projekty będą dotyczyć aspektu środowiskowego (monitoring zużycia energii, wody i materiałów eksploatacyjnych, segregacja odpadów w biurach), społecznego (akcje propracownicze – propagowanie zdrowego stylu życia - parkingi rowerowe przy centrach dystrybucyjnych, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia z bezpieczeństwa pracy i udzielania pierwszej pomocy) oraz gospodarczego.

- Już od wielu lat ID Logistics angażuje się w działania na rzecz pracowników, rozwoju, ochrony środowiska czy aktywizacji społeczności lokalnych. Ale do tej pory nie były one sformalizowane w profesjonalny sposób. Przyjęty przez nas program Zrównoważonego Rozwoju integruje działania środowiskowe, społeczne i gospodarcze, zgodnie z wartościami Grupy ID Logistics Przedsiębiorczość - Doskonałość - Ambicje - Wsparcie. Jesteśmy przekonani, że wspólnie z naszymi pracownikami i klientami będziemy tworzyć nową wartość dodaną do świadczonych przez nas usług logistycznych - podsumowała Matylda Głowa.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 24 maj 2016 08:26
Zaloguj się by skomentować