Zaloguj się

Grupa Deutsche Post DHL planuje ograniczyć do zera emisję dwutlenku węgla do 2050 r.

Grupa Deutsche Post DHL do 2050 r. ograniczy emisję dwutlenku węgla wytwarzanego przez działania z zakresu logistyki do poziomu zerowego. Dążąc do realizacji tego nowego ambitnego celu, Grupa ma nadzieję w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celu redukcji globalnego ocieplenia do poziomu znacznie poniżej dwóch stopni Celsjusza, ustanowionego na konferencji klimatycznej w Paryżu w 2015 r., jak również celów ustanowionych przez Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

   Grupa Deutsche Post DHL chce także stać się liderem na rynku zielonej logistyki i planuje poszerzyć swoje portfolio ekologicznych produktów i usług, aby pomóc klientom w osiągnięciu ich własnych celów w dziedzinie ochrony klimatu.

- Decyzje, jakie podejmujemy dzisiaj, wpłyną na to, jak będzie wyglądało życie naszych dzieci za 30 lat - powiedział Frank Appel, dyrektor generalny Grupy Deutsche Post DHL.

   Ambitne cele przejściowe
Cel, jaki postawiła sobie Grupa Deutsche Post DHL w zakresie ochrony klimatu, czyli wdrożenie usług logistycznych o zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla do 2050 r., odnosi się zarówno do własnej działalności firmy, jak i do działalności jej podwykonawców - w zakresie usług transportowych. Misja wdrożenia usług logistycznych o zerowym poziomie emisji dwutlenku węgla opiera się na czterech celach przejściowych, które mają być osiągnięte do 2025 r. i stanowią część programu ochrony środowiska GoGreen realizowanego przez Grupę:

• Na poziomie globalnym Grupa Deutsche Post DHL ograniczy poziom emisji dwutlenku węgla z działalności własnej oraz podwykonawców usług transportowych o 50% w porównaniu z poziomem osiągniętym w 2007 r.
• Na poziomie lokalnym Grupa stawia sobie za cel poprawę jakości życia ludzi w miejscu ich zamieszkania i pracy poprzez zastosowanie ekologicznych rozwiązań transportowych. 70% usług pierwszej i ostatniej mili w zakresie odbioru i doręczania przesyłek Grupa Deutsche Post DHL będzie świadczyć z użyciem ekologicznych rozwiązań, np. rowerów i pojazdów elektrycznych.
• Zielone rozwiązania obejmą ponad 50% usług sprzedażowych, sprawiając, że łańcuchy dostaw klientów staną się bardziej przyjazne dla środowiska.
• Do 2025 r. Grupa przeszkoli 80% swoich pracowników jako specjalistów GoGreen i wyda im certyfikaty oraz zaangażuje ich w działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Firma planuje także połączyć siły z partnerami i co roku sadzić milion drzew.

   Wdrażając program ochrony środowiska GoGreen, Grupa Deutsche Post DHL wspiera także Agendę ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Agenda tworzy fundamenty dla osiągnięcia globalnego rozwoju gospodarczego z poszanowaniem ograniczeń ekologicznych Ziemi i zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej. Działania podejmowane przez Grupę dla ochrony klimatu wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności celu 11 („Zrównoważone miasta i społeczności”) oraz celu 13 („Działania na rzecz ochrony klimatu”).

   Poprzedni cel w zakresie ochrony klimatu osiągnięty wcześniej niż zaplanowano
Nowe cele i działania w zakresie ochrony klimatu wyznaczono w oparciu o doświadczenie Grupy z jej własnym programem ochrony środowiska GoGreen. Poprzedni cel związany z ochroną klimatu - ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla o 30% w porównaniu z poziomem z 2007 r. - osiągnięto w 2016 r., a więc cztery lata wcześniej, niż planowano, dzięki szerokiemu zakresowi środków podjętych dla ulepszenia floty samochodowej, budynków i sieci logistycznych.

   Ochrona klimatu z GoGreen
Realizowany przez Grupę Deutsche Post DHL program ochrony środowiska GoGreen opiera się na dwóch podstawowych zasadach: spalać mniej i spalać bez zanieczyszczeń. Postawa „spalać mniej” dotyczy redukcji zużycia energii bez zmiany jej źródła, czyli przykładowo zwiększenie poziomu ładowności. Postawa „bez zanieczyszczeń” skupia się na korzystaniu z ekologicznych źródeł energii i paliw ekologicznych, takich jak pojazdy elektryczne używane do odbioru i doręczania przesyłek. Połączenie tych dwóch zasad zapewnia optymalne rezultaty. Grupa Deutsche Post DHL angażuje się również w działania optymalizacyjne swoich klientów. W ramach programu GoGreen Grupa oferuje dodatkowo szereg rozwiązań oraz zindywidualizowane wsparcie. Zielona Optymalizacja produktów obejmuje rozwiązania logistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, pomagające ograniczyć poziom emisji dwutlenku węgla w ich własnych łańcuchach dostaw.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 21 marzec 2017 09:30
Zaloguj się by skomentować