Zaloguj się

Nowe przepisy dla producentów wyrobów tytoniowych

20 maja 2019 r. wejdą w życie wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów. Na szczególną uwagę zasługuje przepis związany z obowiązkowym prowadzeniem systemu identyfikowalności przez firmy wprowadzające do obrotu wyroby tytoniowe.

Szacuje się, że w Polsce 25% wyrobów tytoniowych to podróbki. Brak akcyzy na wyrobach tytoniowych wprowadzanych do obrotu to strata dla Skarbu Państwa na poziomie kilku miliardów złotych. Jednym z celów wspomnianej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE jest uszczelnienie systemu kontroli nad przepływem tych towarów przez kraje Unii Europejskiej. Pomóc w tym ma obowiązkowe wprowadzenie systemów identyfikowalności produktów. Cytując punkt 5 Art. 15 wspomnianej Dyrektywy „(…) wszystkie podmioty gospodarcze uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi, od producenta do ostatniego podmiotu gospodarczego przed pierwszym punktem detalicznym, (będą miały obowiązek) rejestrowania momentu wejścia w posiadanie każdego opakowania jednostkowego, a także wszystkie przemieszczenia tych opakowań aż do momentu, w którym podmioty te przestały być w posiadaniu tych wyrobów. Obowiązek ten może być wykonywany poprzez oznaczanie i rejestrowanie nagromadzonych opakowań, takich jak kartony, pudła czy palety, o ile pozostaje możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań jednostkowych”. W tym momencie niezbędne staje się powszechne stosowanie standardów GS1, które pozwalają na zwiększenie przejrzystości przepływu towarów, zwiększają bezpieczeństwo dystrybucji i redukują błędy związane z automatycznym wprowadzaniem danych do systemu.  

Więcej na ten temat na stronie Fundacji GS1 Polska.

Ostatnio zmieniany w piątek, 19 maj 2017 12:43
Zaloguj się by skomentować