Zaloguj się

Dell nawiązuje współpracę z General Motors i Microsoft, aby ograniczyć zanieczyszczenie oceanów

  •  IW
  • Kategoria: Logistyka

Dell Inc., General Motors, Microsoft, Trek Bicycle, Herman Miller, Interface, Van de Sant, Humanscale, Bureo i inne firmy powołały międzybranżowe konsorcjum, którego celem jest zwiększenie zakresu przetwarzania zrecyklingowanych tworzyw sztucznych wyłowionych z oceanów. Każde z przedsiębiorstw ma określić możliwości wykorzystania tych materiałów w wytwarzanych produktach lub w opakowaniach, jak również ograniczyć zakres zastosowania plastiku w swojej działalności i łańcuchach dostaw.

   Nowa inicjatywa nosi nazwę NextWave. Jej członkowie mają opracować pierwszy globalny, działający na skalę komercyjną łańcuch dostaw tworzyw sztucznych pochodzących z oceanów. W pracach będą uczestniczyć również przedstawiciele Programu Środowiskowego ONZ, 5 Gyres Institute, Zoological Society of London oraz New Materials Institute. Według przeprowadzonych badań, każdego roku do mórz i oceanów trafia około 8 milionów ton plastikowych odpadów, a jeśli obserwowane tendencje utrzymają się, do roku 2025 łączna ilość takich zanieczyszczeń wyniesie ponad 150 milionów ton. Stanowi to zagrożenie dla podstawowych ekosystemów oceanicznych, w tym raf koralowych i najważniejszych obszarów wylęgu ryb, mając przy tym niekorzystny wpływ na zdrowie i długość życia organizmów morskich, a także ludzi.
   Partnerzy inicjatywy NextWave mają wspólnie wypracować zrównoważony model działań umożliwiający ograniczenie zanieczyszczania oceanów odpadami z tworzyw sztucznych, a jednocześnie oferujący korzyści ekonomiczne i społeczne. Docelowy łańcuch dostaw ma zostać oparty na właściwej infrastrukturze i usługach wsparcia, dzięki którym możliwe będzie zarówno zaspokojenie popytu na surowce, jak i zapewnienie zgodności z globalnymi standardami dotyczącymi środowiska i życia społecznego. Do zadań realizowanych przez inicjatywę należeć będzie również potwierdzenie rzetelności łańcucha dostaw i wykorzystania surowców w procesach produkcyjnych. Posłużą do tego procedury kontroli oraz mechanizmy zewnętrznej weryfikacji.
   Za działalność operacyjną grupy odpowiada Lonely Whale, organizacja pozarządowa, której celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy związane z oceanami poprzez programy edukacyjne, kampanie konsumenckie i rozwiązania rynkowe. W działaniach NextWave będą aktywnie uczestniczyć naukowcy i aktywiści zajmujący się zanieczyszczeniami mórz i oceanów. Pomogą oni stworzyć zrównoważony model uwzględniający potrzeby środowiska i nadmorskich społeczności. Inicjatywa jest wspierana przez Program Środowiskowy ONZ. Partnerzy z sektora prywatnego mogą w ramach swoich działań dołączyć do kampanii Clean Seas. Uczestnicy NextWave prognozują, że wspólnie uda im się zapobiec wprowadzeniu do oceanów niemal półtora miliona kilogramów tworzyw sztucznych w ciągu pięciu lat, co odpowiada 66 milionom plastikowych butelek. Co istotne, poszczególne przedsiębiorstwa zobowiązały się również do zmniejszenia zużycia tworzyw sztucznych w realizowanych procesach operacyjnych i łańcuchach dostaw. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów to tylko jedna strona zagadnienia. Firmy muszą dokonać także oceny zapotrzebowania na plastik i znacznie zmniejszyć, a być może nawet wyeliminować, konieczność stosowania materiałów jednorazowego użytku, które nie nadają się do powtórnego przetwarzania.
   W 2015 roku Dell nawiązał współpracę z Adrianem Grenierem, założycielem fundacji Lonely Whale. Jej celem było przedstawienie firmom i konsumentom zagrożeń związanych z plastikowymi odpadami w wodach morskich za pomocą filmu wyprodukowanego w technologii rzeczywistości wirtualnej, opartej na rozwiązaniach Dell. Pilotażowy program produkcji opakowań, w których wykorzystuje się tworzywa sztuczne wyłowione z oceanów, został uruchomiony przez Della w lutym 2017 roku. Firma pomagała także uruchomić inicjatywę Clean Seas („Czyste morza”) Programu Środowiskowego ONZ, w wyniku której co najmniej 33 kraje podjęły działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów trafiających do morza. W czerwcu 2017 roku przedstawiciele Della i Lonely Whale wystąpili na forum ONZ na konferencji poświęconej ochronie mórz i oceanów. Dell zobowiązał się wówczas do realizowania Celu Zrównoważonego Rozwoju numer 14.
   Dell już od pewnego czasu wspiera programy umożliwiające rozwój tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Jest to częścią planu znanego pod nazwą „2020 Legacy of Good”. Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie NextWave-Plastics.org.

Ostatnio zmieniany w środa, 27 grudzień 2017 09:24
Zaloguj się by skomentować