Zaloguj się

Transition Technologies dostarczy oprogramowanie zarządzające niemieckimi zapasami ropy naftowej

W kwietniu Transition Technologies S.A. - polska firma IT, podpisała umowę na realizację systemu pod nazwą „Storage Management System” dla niemieckiej firmy Nord-West Kavernengesellschaft mbH (NWKG). Dzięki rozwiązaniu procesy związane z zarządzaniem magazynem strategicznych rezerw będą zarządzane w jednym i spójnym środowisku IT. Realizację projektu zaplanowano na lata 2018-2021.

   Jako operator podziemnych kawern ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, NWKG zarządza pracą czterech magazynów, w których w imieniu powołanego przez rząd niemiecki zrzeszenia EBV (Erdölbevorratungsverband) przechowuje krajowe rezerwy surowca. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie energetycznym EBV jest zobligowane do utrzymywania zapasu ropy na poziome pozwalającym na funkcjonowanie gospodarki przez okres 90 dni.
   Magazyny prowadzone przez Nord-West Kavernengesellschaft mbH zlokalizowane są w północnej części Niemiec i składają się z 59 kawern solnych o łącznej maksymalnej pojemności  1,7 mln m sześc. System Storage Management System (SMS) pozwoli na realizację i kompleksowe wsparcie kluczowych procesów biznesowych i technicznych, koniecznych do zarządzania i eksploatacji magazynów ropy. Rozwiązanie ma na celu integrację danych z wielu obszarów zarządczych w jednym spójnym środowisku IT, wyposażonym w efektywne mechanizmy monitorowania i raportowania. Drugim istotnym obszarem jest standaryzacja i optymalizacja przepływów pracy realizowanych przez różne działy i jednostki organizacyjne firmy oraz zwiększenie stopnia automatyzacji procesów biznesowych.   

- Kontrakt z firmą Nord-West Kavernengesellschaft mbH to kolejny przykład naszej działalności na bardzo wymagającym niemieckim rynku. To także ważny krok pokazujący możliwości międzynarodowej ekspansji polskich firm informatycznych - mówi prof. Konrad Świrski, prezes zarządu Transition Technologies. - Dzięki wieloletnim inwestycjom w wyspecjalizowane systemy zarządzania kawernami, jak i w pokrewne dla branży Oil & Gas, należymy dziś do czołówki dostawców na rynku europejskim.  

   Realizacja projektu odbędzie się w latach 2018 - 2021, obejmując sukcesywnie wszystkie kluczowe obszary zarządcze. System będzie złożony z wielu modułów funkcjonalnych związanych z zarządzaniem kawernami solnymi, infrastrukturą naziemną magazynów, monitorowaniem procesów przemysłowych i wsparciem operacyjnym. SMS zostanie zintegrowany z posiadanymi przez klienta rozwiązaniami do zarządzania majątkiem oraz dokumentacją jak również z systemem automatyki.

Ostatnio zmieniany w piątek, 18 maj 2018 14:56
Zaloguj się by skomentować