Zaloguj się

Student studiuje za darmo i zarabia

  •  IW
  • Kategoria: Edukacja

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu uruchamia kolejną edycję studiów dualnych. Studia finansowane ze środków unijnych są bezpłatne, a dodatkowo studenci otrzymują regularne wynagrodzenie za staże odbywane w firmach logistycznych.

   WSL jest jedną z pierwszych polskich uczelni, która uruchomiła studia dualne. Pierwsza ich edycja odbyła się już w 2014 roku, teraz studenci mogą podjąć w tej uczelni dualne studia inżynierskie na kierunku Supply Chain Engineering oraz dualne studia magisterskie Supply Chain Project Management.

- Studia dualne to forma kształcenia adresowana do tych osób, które w przyszłości chcą osiągnąć w logistyce znaczący sukces zawodowy. Przez dziewięć tygodni studenci będą zdobywali wiedzę teoretyczną na wykładach, ćwiczeniach i warsztatach w naszej uczelni, a przez kolejnych dziewięć tygodni będą pracowali na stażu w renomowanej firmie logistycznej, zdobywając wiedzę praktyczną i tak dzisiaj cenione na rynku pracy doświadczenie - tłumaczy prof. Piotr Cyplik, prorektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.

   Co we współczesnej logistyce szczególnie istotne, absolwenci studiów dualnych w WSL będą też biegle władali językiem angielskim. Na dualnych studiach inżynierskich od czwartego semestru wszystkie zajęcia będą realizowane w języku angielskim, natomiast na studiach magisterskich angielski będzie językiem wykładowym od pierwszego dnia zajęć.

- Studia dualne zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia są bezpłatne, ponieważ nauka jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. Mało tego, studenci podczas nauki będą regularnie zarabiali, ponieważ będą otrzymywali pieniądze za staż odbywany w firmach logistycznych - tłumaczy prof. Piotr Cyplik.

   Gwarancją wysokiego poziomu kształcenia w Wyższej Szkole Logistycznej jest niedawna ocena nadana przez Polską Komisję Akredytacyjną, niezależny organ prowadzący audyt jakości kształcenia w uczelniach wyższych w Polsce. Komisja przyznała kierunkowi Logistyka, prowadzonemu przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu najwyższą ocenę - wyróżniającą, bardzo wysoko oceniając m.in. program kształcenia, możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, a także kadrę naukowo-dydaktyczną.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 05 czerwiec 2018 11:02
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe