Zaloguj się

GS1 Polska nagrodziła innowacyjne firmy

GS1 Polska, będąca częścią globalnej organizacji, działającej w 150 krajach na świecie, od 2018 roku przyznaje nagrody firmom i organizacjom, które do poprawy efektywności wykorzystały standardy GS1. 15 listopada podczas konferencji Kod Innowacji nagrodzono tegorocznych zwycięzców.

Laureatami konkursu zostali:

- Makro Cash & Carry: kategoria retail
- Carrefour Polska: kategoria e-commerce
- Raben Logistics Polska: kategoria TSL
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku: kategoria ochrona zdrowia

Dodatkowo nagroda publiczności trafiła do firmy Fresh Logistics, która otrzymała aż 1600 głosów w głosowaniu internautów.

 

 


Jury, w skład którego wchodzili eksperci z nagradzanych branż, wyłonili firmy, które osiągnęły największe korzyści z wdrożenia globalnych standardów. Jury zdecydowało się również przyznać jedno wyróżnienie, doceniając projekt IAI Shop.


Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający ECR Polska, juror konkursu Kod Innowacji, w uzasadnieniu decyzji jury, podsumowuje: „Makro Cash & Carry Polska otrzymało nagrodę za konsekwencję, dokładność i przemyślaną, organiczną pracę. Dział Supply Chain tej firmy położył duży nacisk na wykorzystanie dostępnych i sprawdzonych rozwiązań. Jury doceniło wzięcie na siebie ciężaru przez Makro Cash & Carry edukacji swoich dostawców i przekonania ich do wdrożenia etykiety logistycznej GS1 wraz z komunikatem Awizo Dostawy (DESADV) - z korzyścią dla wszystkich. Życzyć możemy sobie tylko tego, by inne sieci swoje wymagania w tym obszarze projektowały równie metodycznie, bo dzięki zastosowaniu standardów, ich spełnianie jest dużo prostsze.


Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej, wchodząca w skład jury, komentuje: „Standaryzacja oznacza profesjonalizację. Komisja nagrodziła Carrefour Polska za stworzenie w Polsce internetowej platformy handlowej typu marketplace: koncept invite marketplace -  z pełni funkcjonującym katalogiem produktów, której celem szybsze dotarcie do produktu. Osiągnięcie celu było możliwe dzięki zastosowaniu jednoznacznego, unikalnego identyfikatora produktu – numeru GTIN.


Dr Grzegorz Szyszka, wieloletni Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, ekspert z dziedziny TSL, uzasadnia wybór jury w kategorii transport i logistyka: „Projekt zaimplementowania globalnego standardu wymiany informacji GS1XML u największego operatora logistycznego w Polsce firmy Raben, wyróżnia się kompleksowym i profesjonalnym podejściem do cyfryzacji procesów transportowo magazynowych. Realizowany był począwszy od inwentaryzacji, mapowania i uproszczenia procesów logistycznych, poprzez opracowanie dokumentów elektronicznych oraz jednolitego interfejsu wymiany danych z klientami, aż po przygotowanie partnerów biznesowych do elektronicznej wymiany danych w standardzie GS1XML. Takie metodyczne podejście zaowocowało udanym wdrożeniem bez papierowej komunikacji zarówno w wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z zewnętrznymi odbiorcami usług dostarczanymi przez Raben. Nagrodzone  wdrożenie powinno być inspiracją dla innych firm z sektora TSL do zastosowania podobnych rozwiązań.


Wręczający nagrodę w kategorii ochrona zdrowia, Aleksander Niemczyk - Prezes GS1 Polska, uzasadniał: „Każdy z nas był lub będzie pacjentem i chciałby czuć się bezpiecznie w placówce medycznej, do której trafi. Będzie miał taką pewność w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Szpital ten wdraża standardy identyfikacyjne GS1 i rozwiązania w zakresie automatycznego gromadzenia danych z wyrobów medycznych na poziomie działu zaopatrzenia medycznego oraz klinik. Oczekując od swoich dostawców oznaczeń zgodnych z GS1, szpital przyczynia się do popularyzacji wiedzy na temat globalnych standardów. Implementując standardy GS1, placówka wnosi istotny wkład w działania na rzecz większego bezpieczeństwa pacjenta i lepszej efektywności procesowej.


- Słuchając o efektach, do jakich przyczyniły się nagrodzone wdrożenia, byłam dumna, że nasza organizacja może odpowiadać, a nawet czasem wyprzedać potrzeby rynku. Nasza globalna wizja, która mówi, że wierzymy w siłę standardów, które pomagają nam zmieniać sposób, w jaki pracujemy i żyjemy, na lepsze – zmaterializowała się dziś podczas konferencji Kod Innowacji – komentuje Elżbieta Hałas, członek zarządu GS1 Polska.


Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie www.kodinnowacji.pl

 

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 16 listopad 2018 13:06
Zaloguj się by skomentować