logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

UMCS szuka przyszłych agentów…

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Grupa Raben nie tylko chętnie dzieli się wiedzą i często współpracuje ze szkołami i uczelniami na terenie całego kraju. Czasami szuka też wspólnie z nimi kandydatów na agentów...

Tym razem, wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Polską Izbą Cła, Logistyki i Spedycji (PICLiS), Lubelskim Zrzeszeniem Międzynarodowych Przewoźników Polskich (LZMPD), Raben Logistics Polska zaprasza do udziału w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania Transportem, Spedycją i Logistyką. To szansa, aby m.in. zostać agentem... celnym.
Zajęcia prowadzić będą przedstawiciele nauki, praktycy biznesu zarządzający łańcuchami dostaw, pracownicy Ministerstwa Finansów, organów celno-skarbowych oraz menadżerowie firm stosujących w praktyce nowoczesne rozwiązania w zakresie Transportu, Spedycji i Logistyki.
Studia przeznaczone są dla: absolwentów studiów wyższych, osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży TSL, absolwentów kierunku logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać możliwość wpisu na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz.U. z 2014 poz. 768 ze zm. oraz zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm.

Szczegółowe założenia i program studiów znajduje się na stronie uczelni:
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,54,umcs-studia-podyplomowe,73783.chtm

Ostatnio zmieniany sobota, 09 luty 2019 20:59

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Zapisz się do newslettera

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj