Zaloguj się

Kierowco, uważaj na świąteczne zakazy ruchu dla ciężarówek

Trzy i pół tysiąca złotych łącznie może stracić firma za jazdę ciężarówką w okresie objętym zakazem. Uwaga, bo ukarani mogą zostać także kierujący pojazdem i zarządzający transportem. Eksperci Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców przypominają, że okres między 20 a 22 kwietnia to dni, kiedy przejazd tirami w znacznym stopniu będzie ograniczony ze względu na zakazy ruchu wydane dla pojazdów powyżej 12 ton DMC.

W Polsce
Na terenie Polski to rozporządzenie ministra transportu z dn. 31 lipca 2017 roku określa adresatów i dni obowiązywania zakazu ruchu dla ciężarówek. Ograniczenia wydawane dla pojazdów ciężarowych dotyczą tych samochodów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz aut należących do:
•    policji
•    ITD
•    straży granicznej
•    służby celnej
•    sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej
•    Biura Ochrony Rządu

Także jednostki ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa chemicznego i służb ochrony radiologicznej oraz pozostałych pojazdów wyszczególnionych w ustawie nie są objęte tymi przepisami.

- Rozporządzenie nie dotyczy m.in. przewoźników dokonujących przewozu towarów spożywczych i określonych jako szybko psujące się, takich jak: mięso, ryby, produkty mleczarskie czy też kwiaty, zatem kierowcy tych pojazdów mogą przemieszczać się bez obaw. Natomiast większość pozostałych winno liczyć się z ryzykiem mandatu w wysokości od 200 do 500 PLN. Kara w wysokości 1000 PLN od września ubiegłego roku grozi także zarządzającemu transportem, a dwa razy tyle będzie musiał zapłacić przewoźnik za naruszenie ograniczeń w ruchu. Łączna strata za jazdę w zakazach wyniesie zatem 3 500 PLN, nie licząc zakazu dalszej jazdy, a w skrajnych przypadkach nawet usunięcia pojazdu z drogi w bezpieczne miejsce - mówi Jakub Ordon, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. - Należy pamiętać, że w dniu ustawowo wolnym od pracy zakaz ruchu dla ciężarówek obowiązuje w godzinach 8:00-22:00, zaś w dniu poprzedzającym święto pojazdy te nie mogą poruszać się między 18:00 a 22:00.

W 2019 roku na terenie Polski obowiązują świąteczne zakazy ruchu:
•    21 kwietnia - Wielkanoc
•    22 kwietnia - Wielkanoc
•    1 maja - Święto Pracy
•    3 maja - Święto Państwowe
•    9 czerwca - Zielone Świątki
•    20 czerwca - Boże Ciało
•    15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP
•    1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych
•    11 listopada - Dzień Niepodległości
•    25 grudnia - Boże Narodzenie
•    26 grudnia - Boże Narodzenie
 
W Niemczech
U zachodniego sąsiada zakazy ruchu obejmują całą sieć dróg we wszystkie niedziele oraz święta od północy do godziny 22:00. Ograniczenia dotyczą pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, a także wszystkich samochodów z przyczepami, niezależnie od ciężaru.

- W Niemczech niektóre dni świąteczne obowiązują tylko w określonych landach, jak np. Poniedziałek Zielonoświątkowy, który w tym roku przypada na 10 czerwca, a obchodzi się go w Bawarii, Hesji, Nadrenii Północnej-Westfalii i w Nadrenii Palatynatu i Saara - zauważa ekspert OCRK.

Ciężarówki, realizujące przewozy kombinowane (drogowo-kolejowe lub portowo-drogowe), są wyłączone spod zakazu, podobnie jak samochody przewożące towary, które mogą się szybko zepsuć. Jakich zakazów w święta kierowcy powinni się spodziewać w tym roku?
•    19 kwietnia - Wielki Piątek
•    22 kwietnia - Wielkanoc
•    1 maja - Święto Pracy
•    30 maja - Wniebowstąpienie
•    10 czerwca - Poniedziałek Zielonoświątkowy (wybrane landy)
•    3 października - Dzień Zjednoczenia Niemiec
•    31 października - Dzień Reformacji (wybrane landy)
•    1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych (wybrane landy)
•    25 grudnia - Boże Narodzenie
•    26 grudnia - Boże Narodzenie
 
We Francji
Zakazy ruchu we Francji, podobnie jak w Niemczech, dotyczą ciężarówek i zestawów pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony. Podróżując przez tę republikę, należy liczyć się z tym, że regułą jest tam brak możliwości jazdy w soboty od godziny 22 i w przeddzień świąteczny - także od 22:00 do niedzieli lub święta do 22:00, choć też zdarzają się wyjątki.
•    20 kwietnia - Wielka Sobota w godz. 22:00-24:00
•    21 kwietnia Wielkanoc - zakaz całodobowy
•    22 kwietnia Wielkanoc
•    1 maja - Święto Pracy
•    8 maja - Dzień Zwycięstwa
•    29 maja - w godz. 22:00-24:00
•    30 maja - Wniebowstąpienie
•    8 czerwca - w godz. 22:00-24:00
•    9 czerwca - Zielone Świątki - zakaz całodobowy
•    10 czerwca - Zielone Świątki
•    13 lipca - w godz. 22:00-24:00
•    14 lipca - Dzień Bastylii - zakaz całodobowy
•    14 sierpnia - w godz. 22:00-24:00
•    15 sierpnia Wniebowzięcie NMP
•    31 października - w godz. 22:00-24:00
•    1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych
•    11 listopada - Dzień Pamięci
•    24 grudnia - w godz. 22:00-24:00
•    25 grudnia - Boże Narodzenie
•    31 grudnia - w godz. 22:00-24:00
 
W Europie
Każde europejskie państwo we własnym zakresie reguluje kwestie związane z wydawaniem zakazów dla pojazdów ciężarowych. W obszarach państw takich jak: Belgia, Dania, Holandia czy też Wielka Brytania nie ustanawia się ogólnokrajowych zakazów, a jedynie lokalne. W Grecji zakazy ruchu wydawane dla ciężarówek dotyczą pojazdów o ładowności powyżej 1,5 tony i obowiązują na określonych drogach. W Czechach i na Węgrzech zakazami objęte są pojazdy i zestawy o DMC powyżej 7,5 tony. Należy też obserwować znaki pionowe - takie dodatkowe ograniczenia dla niektórych rodzajów pojazdów wprowadziły polskie miasta, m.in.: Warszawa, Wrocław, Toruń, Gliwice, czy Sopot.

Latem też jest inaczej
W Polce od ostatniego czerwcowego weekendu do 1 września nie można jeździć ciężarówką w:
•    piątki 18:00-22:00
•    soboty 8:00-14:00
•    niedziele 8:00-22:00

Niemcy zakaz wakacyjny wprowadzili od 1 lipca - 31 sierpnia. Obowiązuje on na niektórych autostradach i drogach federalnych. W tym okresie tirami nie można poruszać się w soboty w godzinach 7:00-20:00. Węgrzy w wakacje wprowadzili zakaz jazdy od soboty od godz. 15:00 do niedzieli do 22:00. Zaś w Czechach ograniczenia obowiązują w piątki między 17:00 a 21:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 - 13:00. Zakazy ruchu dla ciężarówek są dla kierowców prawdziwą zmorą. Nic dziwnego, zważywszy że w każdym z państw ustanawiane są oddzielnie, a nawet w obrębie jednego kraju może wyglądać to różnie.

Ostatnio zmieniany w piątek, 12 kwiecień 2019 13:14
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe