Zaloguj się

PKP Intercity stawia na energooszczędność

Firma PKP Intercity podpisała z firmą SESTO sp. z o.o., wartą 5,8 mln zł, umowę na dostawę, montaż i uruchomienie liczników energii elektrycznej prądu stałego w elektrycznych pojazdach trakcyjnych spółki. Pozwoli to przewoźnikowi płacić za realne zużycie energii, poprawić efektywność jazdy oraz wykazać, ile energii oddaje do sieci. To kolejna proekologiczna inwestycja PKP Intercity w 2019 roku.

Umowa podpisana przez PKP Intercity dotyczy łącznie 370 liczników - przewoźnik zdecydował się na dostawę 316 urządzeń, ale zagwarantował sobie opcję zwiększenia zlecenia o kolejne 54 sztuki. W takim przypadku wartość kontraktu, w pełni sfinansowanego ze środków własnych PKP Intercity, wzrosłaby do 6,7 mln zł. Liczniki mają zapewnić PKP Intercity, m.in. obniżenie kosztów zakupu energii, a pośrednio także przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Większa efektywność energetyczna
Najwięcej, bo aż 137 liczników, zostanie zainstalowanych w lokomotywach EP07. Urządzenia trafią także m.in. do lokomotyw EU07 i EP09 oraz do wszystkich pojazdów PesaDART i FLIRT3 we flocie PKP Intercity. Urządzenia mają być zamontowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania kontaktu. Ten zakłada również świadczenie przez firmę SESTO sp. z o.o. usług serwisowo-utrzymaniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych przez okres 48 miesięcy od przekazania ich do eksploatacji.
Montaż liczników pozwoli PKP Intercity na poprawę efektywności operacyjnej w zakresie gospodarki energetycznej. Otrzymane przez przewoźnika dane o faktycznym zużyciu energii pozwolą na zracjonalizowanie jej wykorzystywania, a to oznacza korzyści dla spółki i środowiska.

Wymierne oszczędności
Do tej pory zużycie prądu przez elektryczne pojazdy trakcyjne nieposiadające liczników było obliczane na podstawie prognoz opartych na wielkości wykonanej pracy przewozowej. Dzięki instalacji liczników, w które będą wyposażone także nowo zamówione lokomotywy Griffin, PKP Intercity będzie mogło płacić Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i Sprzedawcy Energii Elektrycznej za faktyczne, a nie prognozowane zużycie energii, co oznacza realne oszczędności - rzędu nawet kilku procent w skali roku. Ponadto liczniki będą nie tylko wskazywały faktyczny poziom zużycia energii, lecz także ile tej energii dany pojazd może oddać do sieci trakcyjnej. Elektryczne zespoły trakcyjne PesaDART i FLIRT3, które również zostaną wyposażone w liczniki, dysponują systemem odzyskiwania energii wytworzonej podczas hamowania.

Krok ku energooszczędności
Liczniki zapewnią PKP Intercity precyzyjną informację o tym, które składy i na których trasach generują największe zużycie energii elektrycznej. To z kolei ma pomóc we wprowadzeniu kolejnych rozwiązań wpływających na większą energooszczędność jazdy. Jak na przykład szkolenia dla maszynistów w efektywniejszym prowadzeniu pojazdów. Im łagodniejsza i bardziej płynna, pozbawiona gwałtownego rozpędzania się i hamowania jazda, tym niższe zużycie energii elektrycznej. A to, w przypadku przewoźnika uruchamiającego ponad 380 pociągów każdego dnia, może oznaczać istotne obniżenie zapotrzebowania na energię.

W duchu ekologii
Montaż liczników prądu stałego w pojazdach elektrycznych PKP Intercity to kolejna proekologiczna inwestycja realizowana przez przewoźnika. Niedawno PKP Intercity podpisało wartą ponad 7,4 mln zł umowę na dostawę i montaż urządzenia myjącego dla stanowiska mycia taboru kolejowego na bocznicy Warszawa-Grochów. Pierwsza z siedmiu zaplanowanych całorocznych myjni automatycznych ma w znacznym stopniu zastąpić mycie ręczne, skrócić czas mycia taboru, oszczędzić wodę i ograniczyć ilość wykorzystywanych środków myjących. Tylko w 2019 roku spółka zaplanowała 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej, opiewających na kwotę 93 mln zł. W ramach programu inwestycyjnego PKP Intercity do 2023 roku zaplanowano ponad 100 inwestycji na kwotę ponad 739,5 mln zł. Wiele z nich uwzględnia aspekty środowiskowe, co ma przełożyć się m.in. na niższą emisję spalin, hałasu i substancji szkodliwych.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 02 maj 2019 11:38
Zaloguj się by skomentować