Zaloguj się

Poczta Polska wyznaczona przez państwo

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka

Poczta Polska od czterech lat jest operatorem wyznaczanym do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Poczta Polska, jako jedyna firma w kraju, ma infrastrukturę, która pozwala jej pełnić tę funkcję zarówno pod kątem świadczenia usług powszechnych, jak też innych zadań związanych ze współpracą na linii państwo-operator.

Trudno dziś wyobrazić sobie firmę prywatną, która jest w stanie wyłożyć ogromne środki na budowę sieci placówek i która spełniłaby wymagania stawiane przed operatorem wyznaczonym. Tym bardziej, że funkcjonowanie części z nich biznesowo nie ma żadnego uzasadnienia.

- Unijne dyrektywy bardzo precyzyjnie określają zadania i obowiązki, jakie nałożone są na operatora wyznaczonego. Wśród najważniejszych można wymienić: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym obejmującym przesyłki listowe do 2 kg, paczki na terenie Polski do 10 kg oraz zagraniczne do 20 kg, a także paczki dla ociemniałych - mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Operator wyznaczony został zobowiązany do posiadania odpowiednio gęstej sieci placówek pocztowych - powinny być to urzędy, filie lub agencje. Jedna stała placówka powinna przypadać na 6 tys. mieszkańców na terenie miast i na 85 km kw. na wsi. Dodatkowo operator musi utrzymywać przynajmniej jedną placówkę w każdej gminie.

Czasem są to placówki nierentowne, które w warunkach czysto biznesowych zostałyby zlikwidowane. Każda placówka to koszt związany z wyposażeniem, utrzymaniem, remontem i modernizacją, a także koszt pracownika obsługi klienta - wyjaśnia Justyna Siwek z Poczty Polskiej

Poczta musi również świadczyć m.in. usługi odbierania i dostarczania listów i paczek przez minimum pięć dni w tygodniu, zapewnić dostęp do poczty osobom z niepełnosprawnościami, współdziałać ze strukturami państwowymi w sytuacjach kryzysowych, organizować pocztę polową.
Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej w swoim raporcie o stanie rynku pocztowego w 2018 roku, Poczta Polska zrealizowała w minionym roku 565,3 mln usług powszechnych. Największą część w segmencie usług powszechnych stanowiły przesyłki listowe, których udział wyniósł 98,4 proc. wolumenu ogółem. Skala firmy i liczba pracowników, ponad 80 tysięcy osób, generują ogromne koszty, które Poczta - mimo pełnienia istotnej roli społecznej - ponosi sama.

Ostatnio zmieniany w środa, 11 wrzesień 2019 10:11
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe