Zaloguj się

Budowa autostrady A2 na ostatniej prostej - Multiconsult Polska działa zgodnie z planem

Prace projektowe na autostradzie A2 postępują, przybliżając realizację zadań koncepcyjnych do końca. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad firma Multiconsult Polska opracowuje koncepcje programowe na następujących odcinkach trasy: Mińsk Mazowiecki - Siedlce, Siedlce - Biała Podlaska oraz Biała Podlaska do granicy państwa. Jak bardzo zaawansowane są prace na ostatnich odcinkach Autostrady Wolności?

Multiconsult Polska zakończyła opracowywanie dokumentacji na odcinku Mińsk Mazowiecki - Siedlce. Została ona przekazana zamawiającemu, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Została także zakończona procedura jej przyjęcia, w ramach której obyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) oraz posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Spółka podpisała protokół z ostatniego posiedzenia, który oficjalnie finalizuje umowę. Same prace budowlane mają być prowadzone w latach 2021-2023. Odcinek, biegnący na wschód od istniejącej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, jest kolejną częścią autostrady A2 i będzie miał około 37 km długości. 
Na kolejnym odcinku - od Siedlec do Białej Podlaskiej kontynuowane są prace projektowe. Fragment ten liczy 63 km nowej, bezpiecznej drogi, która połączy się z S19, czyli częścią przebiegającej z północy na południe Europy trasy Via Carpatia. Skompletowano już i przekazano GDDKiA do weryfikacji pierwszą wersję dokumentacji. Jednocześnie zbierane są wymagane uzgodnienia i opinie do rozwiązań projektowych. Kontynuowane są także prace projektowe dotyczące 32-kilometrowego odcinka od Białej Podlaskiej do granicy państwa. Dokumentacja jest już mocno zaawansowana, pierwsza wersja koncepcji znajduje się w końcowej fazie opracowania. Odcinek od węzła "Cicibór" koło Białej Podlaskiej do granicy Polski z Białorusią jest ostatnim fragmentem autostrady A2 Warszawa - Kukuryki.

- Zgodnie z założeniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace budowlane na odcinku autostrady A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce potrwają do 2023 roku, na częściach Siedlce - Biała Podlaska i Biała Podlaska - granica państwa do 2024. Zadania, które nam powierzono w ramach opracowania koncepcji programowej dla wskazanych odcinków, realizowane są zgodnie z założeniami - mówi Jerzy Słabik, główny projektant drogowy, Multiconsult Polska.

Tym samym można stwierdzić, że firma będzie autorem projektu trasy o długości 133 km. Realizacja autostrady A2 jest inwestycją o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia spójnego układu komunikacyjnego, zapewniającego wysoką przepustowość i komfort podróży.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 17 wrzesień 2019 14:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe