Zaloguj się

Zmiany w imporcie roślin i żywności z krajów trzecich

Zmiany w imporcie roślin i żywności z krajów trzecich Fot. Pixabay

14 grudnia 2019 roku zmienią się przepisy unijne dotyczące przewozu towarów pochodzenia roślinnego i żywności. Import do Unii Europejskiej i tranzyt roślin oraz import niektórych produktów pochodzenia niezwierzęcego z krajów trzecich będzie podlegać odprawie w specjalnym systemie TRACES-NT.

Przepisy, o których mowa, to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych związanych z importem roślin z krajów trzecich.

- Zgodnie z artykułem 56. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, każda przesyłka towarów pochodzenia roślinnego, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, musi być zaopatrzona we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document for Plants and Plant Products), w skrócie nazywany dokumentem CHED-PP - podkreśla Małgorzata Matwiejuk, kierownik agencji celnej AsstrA Polska Sp. z o.o. w Koroszczynie. - Przesyłki zawierające żywność wymienioną w Rozporządzeniu Komisji UE nr 2019/1793 z dnia 22.10.2019, muszą być zaopatrzone we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document for Feed and Food of Non-Animal Origin), w skrócie nazywany dokumentem CHED-D. Dokument CHED-D zastąpi stosowany do dnia 13 grudnia br. dokument CED (Wspólnotowy Dokument Wejścia).

Aby wypełnić dokument CHED-PP i CHED-D w części właściwej dla podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę, konieczne jest założenie bezpłatnego konta w systemie TRACES-NT (Trade Control and Expert System - New Technologies). Takie konto musi zostać zatwierdzone przez właściwą jednostkę tj. przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, PIORiN (w przypadku CHED-PP) oraz przez Państwową Inspekcję Sanitarną, SANEPID (w przypadku CHED-D). Konto na TRACES-NT mogą założyć importerzy unijni i osoby odpowiedzialne za przesyłkę.

- Rolę osoby odpowiedzialnej za przesyłkę pełni sam importer lub podmiot przez niego upoważniony, na przykład agencja celna. Międzynarodowy dostawca usług transportowo-logistycznych AsstrA-Associated Traffic AG posiada osiem agencji celnych. Agencje celne AsstrA Polska Sp. z o.o. oraz AsstrA-Vilnius UAB są już zarejestrowane w systemie TRACES-NT jako podmioty odpowiedzialne za przesyłkę i mogą dokonywać zgłoszeń towarów pochodzenia roślinnego na podstawie upoważnień udzielonych przez importerów. Dzięki temu Klienci AsstrA otrzymują gwarancję sprawnej realizacji transportu - zaznacza Małgorzata Matwiejuk.

Powiadomienie właściwych organów kontrolnych powinno nastąpić przed przybyciem przesyłki na przejście graniczne. Zgodnie z projektami aktów wykonawczych, podmiot zgłasza przesyłkę do kontroli co najmniej 24 godziny przed faktycznym przybyciem przesyłki do UE, a w przypadku transportu lotniczego - 6 godzin przed przybyciem przesyłki. Brak wypełnionego dokumentu CHED spowoduje, że do czasu dopełnienia przez podmiot tego obowiązku nie zostanie wykonana kontrola graniczna.
Towary podlegające dokumentowi CHED-PP to przede wszystkim rośliny i produkty roślinne oraz używane maszyny rolnicze czy leśne mające kontakt z glebą, czyli towary z krajów trzecich, dla których wymagane są świadectwa fitosanitarne przy imporcie do UE i tranzycie.
Dokumentowi CHED-D podlega żywność pochodzenia niezwierzęcego wymieniona w Rozporządzeniu Komisji UE nr 2019/1793 z dnia 22.10.2019 importowana z krajów trzecich do UE. Pozostała żywność i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością z krajów trzecich będą wjeżdżały do UE na dotychczasowych zasadach.
Ponadto, w przypadku sprowadzania towarów podlegających kontroli weterynaryjnej, będą miały zastosowanie: CHED-P - wspólny dokument wejścia dotyczący zdrowia w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i CHED-A - wspólny dokument wejścia dotyczący zdrowia w odniesieniu do zwierząt.

O przepisach dotyczących przewozów czytaj także:
- Dokumenty kierowcy to podstawa
- Jak uniknąć kary za SENT?

Ostatnio zmieniany w czwartek, 05 grudzień 2019 09:28
Zaloguj się by skomentować