Zaloguj się

Nowe ułatwienia dla kierowców w związku z koronawirusem

Epidemia koronawirusa przyczyniła się do wielu ograniczeń w funkcjonowaniu urzędów, dlatego ważność uprawnień do kierowania pojazdami będzie wydłużona.

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zostały ujęte zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury rozwiązania, polegające na przedłużeniu ważności:

•  prawa jazdy (w tym zagranicznego prawa jazdy);
•  pozwolenia na kierowanie tramwajem;
•  zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
•  świadectwa kierowcy;
•  legitymacji instruktora nauki jazdy;
•  legitymacji egzaminatora;
•  zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy);
•  uprawnień do kierowania pojazdami,
• wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego.

Wszystkie te dokumenty, uprawnienia i szkolenia pozostaną ważne w czasie trwania pandemii oraz w okresie 60 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po zakończeniu epidemii, w ciągu 60 dni należy wykonać wszystkie zaległe badania i szkolenia oraz przedłużyć terminy ważności dokumentów. Proponowana zmiana w ustawie przewiduje zawieszenie szkoleń okresowych w transporcie drogowym. Projekt nowelizacji jest obecnie przedmiotem obrad Sejmu RP.

Dodatkowo; zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; zostały wprowadzone ułatwienia w badaniach okresowych dla kierowców zawodowych. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 1 pkt 11 ww. ustawy, zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym. Kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są więc zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy. Po odwołaniu staniu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

O pracy kierowców w czasie epidemii czytaj także:
Pakiet mobilności zatwierdzony - apele transportowców nie przyniosły efektów
Kierowcy w obliczu koronawirusa

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 kwiecień 2020 13:22
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe