Zaloguj się

Powstanie Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym

Powstanie Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym Fot. Krzysztof Nalewajko

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na opracowanie Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Wykonawcą jest firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima.

W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym. Umożliwi on monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, a dzięki temu komunikację z kierowcami w jednolity sposób. Nowoczesnymi systemami informacji drogowej będzie objęte około 1160 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Zostanie również utworzona operacyjna struktura zarządzania systemem - powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem oraz cztery Regionalne Centra Zarządzania Ruchem.
System pozwoli na sprawne zarządzanie ruchem oraz zapewni szybki, bezpieczny i płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych o znaczeniu europejskim i zarządzanych przez GDDKiA.
Wykonawca zobowiązał się do etapowego wdrożenia systemu oraz wsparcia go w ciągu 5 lat. Przewiduje się, że cały system będzie w pełni funkcjonować w 2022 roku.
W ramach umowy najbardziej obciążone odcinki dróg w województwie mazowieckim (autostrada A2 do Łodzi, odcinki dróg ekspresowych S7 i S8) zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia, które na bieżąco będą monitorować ruch drogowy. Dzięki temu kierowcy będą otrzymywać ważne komunikaty, np. zalecenia, ostrzeżenia przed utrudnieniami, informacje o dostępności miejsc parkingowych na MOP przy autostradach i drogach ekspresowych czy czasie podróży. Komunikaty będą pojawiały się na tablicach zmiennej treści, ustawionych w newralgicznych miejscach sieci drogowej, np. przed węzłami drogowymi. To jeszcze nie wszystko. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań pozwoli na automatyczne wprowadzenie stopniowania ograniczenia prędkości i skierowanie pojazdów na przejezdny pas ruchu w przypadku utrudnień. Gdy dojdzie do całkowitej blokady drogi, system automatycznie wyznaczy trasę objazdu.
Przewidziane jest również uruchomienie witryny internetowej z kompleksowymi informacjami o drogach krajowych i panujących na nich warunkach drogowych w czasie rzeczywistym.
Projekt jest współfinansowany przez instrument Unii Europejskiej "Łącząc Europę" kwotą 123 mln euro. Cztery pozostałe postępowania przetargowe dopełniające projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - Etap 1 są w toku. Są to Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące autostrady i drogi ekspresowe w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Dla dwóch z czterech postępowań wybrane zostały już najkorzystniejsze oferty.

Źródło: GDDKiA

O projektach transportowych czytaj także:
- Dotacje unijne w projektach transportowych
- Program budowy 100 obwodnic

Ostatnio zmieniany w niedziela, 10 maj 2020 13:28
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe