Zaloguj się

Ruch na drogach wraca do normy

Ruch na drogach wraca do normy Fot. Pixabay

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad systematycznie analizuje ruch drogowy. Epidemia koronawirusa spowodowała duży spadek ruchu pojazdów osobowych, ale sukcesywnie znoszone ograniczenia przyczyniły się do wzrostu natężenia ruchu, co wskazują dane z maja 2020 r. Ruch pojazdów ciężarowych, które mogły się swobodnie przemieszczać, utrzymuje się przez cały czas na wysokim poziomie.

GDDKiA wykorzystuje dane z 33 stanowisk kontrolnych systemu viaTOLL. Analizą objęto ruch: motocykli, samochodów osobowych, samochodów osobowych z przyczepą, samochodów dostawczych, samochodów ciężarowych, samochodów ciężarowych z przyczepą, samochodów ciężarowych z naczepami i autobusów.

Spadek ruchu w stosunku do ubiegłego roku
Średni dobowy ruch drogowy w maju 2020 r. był średnio o około 19% mniejszy od ruchu rejestrowanego w roku 2019. Widoczny jest znaczny wzrost ruchu w odniesieniu do kwietnia 2020 - około 42%. Na poszczególnych stanowiskach spadki procentowe SDR pojazdów ogółem w maju, w porównaniu do roku 2019, były mniejsze niż w poprzednim miesiącu i wahały się pomiędzy 5% a 35%.

Ruch ciężarowy bez większych zmian
Średnia wielkość ruchu ciężkiego w maju okazuje się podobna do tej w maju 2018 r. W stosunku do maja 2019 r. była mniejsza o około 6%. W podziale na poszczególne stanowiska zmiany wielkości SDR pojazdów ciężkich w maju 2020 r., w odniesieniu do roku 2019, są mniejsze niż w przypadku pojazdów ogółem. Na kilku stanowiskach odnotowano nawet wzrosty wielkości ruchu ciężkiego. Zmiana ruchu ciężkiego wynosi około -5%. W maju 2020 r. nadal obserwowany jest zmniejszony udział w ruchu samochodów osobowych. Wynosi on około 68%, a więc jest około 2% mniejszy od obserwowanego w poprzednich latach. Średni udział w ruchu pojazdów ciężarowych wyniósł w maju 2020 r. około 18,5% - zbliża się więc do wielkości zauważonych w maju 2019 r. (około 15,6%).

Analiza tygodniowa
Porównując dane z uśrednionymi tygodniowymi rozkładami ruchu w maju dla roku 2018 i 2019 widać podobieństwo. Zwiększony ruch miał miejsce w piątki i niedziele. W roku 2020 nie odnotowano wzrostu ruchu w niedziele. Wpływ na to miały ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane epidemią oraz inny układ dni wolnych od pracy, tj. krótsza "majówka" w 2020 r. Ruch samochodów osobowych w poszczególne dni tygodnia w maju 2020 r. był średnio o około 100-120 tys. poj./dobę mniejszy niż w roku 2019. Niemniej jednak widoczna jest stała tendencja rosnąca z każdym kolejnym tygodniem. W przypadku samochodów ciężarowych z naczepami ruch w maju był o około 10-20 tys. poj./dobę mniejszy od rejestrowanego w roku 2019.

Powoli ruch wraca do normy
W ubiegłym tygodniu suma ruchu pojazdów ogółem na monitorowanych stanowiskach była już praktycznie taka sama jak w pierwszym tygodniu marca. To samo dotyczy także ruchu pojazdów ciężkich. Nadal nie jest on jednak równy temu obserwowanemu w maju, w zwykłych warunkach. W najbliższych dniach należy spodziewać się kolejnych wzrostów natężenia ruchu pod warunkiem, że nie wystąpią nowe ogniska choroby i związane z tym przywrócenie ograniczeń w przemieszczaniu się.

Nie tylko wirus ma znaczenie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę, że wielkości ruchu pojazdów uzależnione są od wielu czynników, takich jak: rozwój ekonomiczny w kraju i za granicą, zmiany w sieci drogowej, zmiany w opłatach drogowych, warunki pogodowe, układ dni świątecznych w kalendarzu, ferie zimowe, imprezy lokalne czy dni targowe. Znaczenie mają także okresy dni wolnych od pracy w krajach ościennych.

Źródło: GDDKiA

O ruchu drogowym czytaj także:
- Epidemia a bezpieczeństwo na drogach
- Natężenie ruchu drogowego barometrem pandemii

Ostatnio zmieniany w piątek, 05 czerwiec 2020 11:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe