Zaloguj się

336 mln zł dla samorządów na realizację zadań drogowych

336 mln zł dla samorządów na realizację zadań drogowych Fot. Pixabay

Minister Finansów przygotował środki na realizację zadań drogowych ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Dofinansowanie otrzyma 110 podmiotów, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

Rezerwa subwencji ogólnej jest tworzona corocznie w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1999 r. Środki z tej puli dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:
• inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
• utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
• remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

- Wsparcie samorządów we właściwym utrzymaniu sieci dróg lokalnych oraz budowie nowych odcinków dróg jest priorytetem obecnego rządu. Rezerwa subwencji ogólnej jest kolejnym, obok Funduszu Dróg Samorządowych, z którego w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczymy 36 mld zł, źródłem wsparcia samorządów - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W 2020 r. dofinansowanie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego w tym:
• 13 województw na kwotę 65,7 mln zł,
• 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł,
• 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł,
• Świnoujście na utrzymanie przepraw promowych na kwotę 25 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

O drogach publicznych czytaj także:
- Nowe odcinki Via Carpatia
- Program budowy 100 obwodnic

Ostatnio zmieniany w piątek, 19 czerwiec 2020 14:56
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe