Zaloguj się

Od 1 lipca nowe zasady kontrolowania łańcucha dostaw żywności

  •  oprac. IW
  • Kategoria: Logistyka
Od 1 lipca nowe zasady kontrolowania łańcucha dostaw żywności Fot. Pixabay

Z początkiem lipca weszła w życie ustawa, zgodnie z którą jedna inspekcja skontroluje cały łańcuch dostaw żywności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przejęła zadania Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli artykułów żywnościowych.

Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw z 23 stycznia 2020 r. połączyła zadania dwóch inspekcji kontrolujących do tej pory w Polsce jakość żywności w obrocie i handlu i powierzyła je jednemu organowi, tj. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ma to przyspieszyć reakcję na pojawiające się na rynku nieprawidłowości i przyczynić do efektywniejszego eliminowania produktów, które nie spełniają wymagań wskazanych na etykietach i których parametry jakościowe nie są zgodne z przepisami prawa. Walka z nieuczciwymi praktykami w handlu żywnością, np. fałszowaniem żywności, będzie bardziej efektywna.
Do obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych należy: kontrola żywności u producenta lub na giełdach żywności prowadzących sprzedaż hurtową, nadzór jakości handlowej w obrocie detalicznym (np. w sklepach i na bazarach) oraz kontrola żywności w placówkach gastronomicznych (np. w restauracjach i cateringu).
Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które do tej pory wykonywały zadania przejęte teraz przez Inspekcję, wchodzą w struktury Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
Postępowania prowadzone w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Inspekcję, które nie zakończyły się jeszcze decyzją ostateczną, prowadzą nadal organy Inspekcji - stosownie do swojej właściwości. Wydane przez organy Inspekcji Handlowej zaświadczenia, decyzje i inne dokumenty w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań przejętych przez Inspekcję zachowują ważność na okres, na który zostały wydane albo wystawione. Wierzytelności i zobowiązania wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie spraw związanych z kontrolą jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

O łańcuchach dostaw żywności czytaj także:
- Problem embarga rozwiązany - polska żywność pojedzie do Chin koleją
- Technologia i sieci handlowe wspierają niemarnowanie żywności

Ostatnio zmieniany w wtorek, 07 lipiec 2020 10:13
Zaloguj się by skomentować