Zaloguj się

Nowe przepisy dotyczące uznawania towarów

Nowe przepisy dotyczące uznawania towarów Fot. Pixabay

Prezydent RP podpisał ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim UE.

Ustawa odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, dotyczącego wzajemnego uznawania towarów. W nowych przepisach wskazano, aby przedsiębiorca w dobrowolnym oświadczeniu wskazywał, jakiego typu pozwolenia na wprowadzenie towaru otrzymał.
Według nowych przepisów tzw. PCP - punkt kontaktowy ds. produktów powinien być prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki. Przedsiębiorca otrzyma w nim: informację dotyczącą zasad i procedur wzajemnego uznawania towarów na innych rynkach, dane kontaktowe do właściwych organów w kraju i za granicą czy dostęp do krajowych przepisów technicznych i administracyjnych.

Ustawa określa zasady odpowiedzialności podmiotów gospodarczych (to jest producenta, upoważnionego przedstawiciela, importera lub dystrybutora) za rzetelność informacji zawartych:
• w dobrowolnym oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów,
• w dowodach niezbędnych do weryfikacji informacji zamieszczonych w dobrowolnym oświadczeniu o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów,
• w dokumentach lub informacjach niezbędnych do oceny, czy towary lub towary danego rodzaju są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w innym państwie członkowskim.

Nowe przepisy przewidują kary do 100 tysięcy złotych.

Źródło: Polska Izba Spedycji i Logistyki i Prawo.pl

O uznawaniu towarów czytaj także:
- Wzajemne uznawanie towarów w sektorze kolejowym

Ostatnio zmieniany w wtorek, 25 sierpień 2020 14:16
Zaloguj się by skomentować