Zaloguj się

Polsko-brytyjskie relacje po brexicie - co powinni wiedzieć przedsiębiorcy

Polsko-brytyjskie relacje po brexicie - co powinni wiedzieć przedsiębiorcy Fot. Pixabay

Polski rząd dąży do tego, aby przedsiębiorcy jak najmniej boleśnie odczuli skutki zakończenia okresu przejściowego w relacjach Unia Europejska - Wielka Brytania ustanowionego na mocy Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i jak najlepiej przygotowali się do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Wielka Brytania to bardzo ważny partner handlowy Polski, dlatego MRPiT podjęło działania informacyjne, aby pomóc polskim przedsiębiorcom przygotować się do nowych warunków w relacjach gospodarczych z Wielką Brytanią, gdyż te po 1 stycznia 2021 r. z pewnością ulegną zmianie.

Wielka Brytania ostatecznie opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. po zawarciu przez obie strony Umowy o wystąpieniu. Obowiązujący od 1 lutego br. okres przejściowy w relacjach UE - Wielka Brytania to czas, w którym kraj ten nadal jest traktowany jak państwo członkowskie z zachowaniem wszelkich praw i obowiązków z tym związanych. Okres przejściowy zakończy się jednak nieodwołalnie 31 grudnia 2020 r.

Negocjacje UE z Wielką Brytanią nt. dalszej współpracy gospodarczej
Nadal trwają negocjacje między UE a Wielką Brytanią na temat przyszłej umowy, obejmującej m.in. przyszłą współpracę gospodarczą. Państwa Unii zaakceptowały uzgodnione założenia - wytyczne negocjacyjne dla KE, które mają na celu wypracowanie akceptowalnego dla UE tekstu Umowy, dla zabezpieczenia interesów unijnych przedsiębiorców, m.in. w postaci zapewnienia uczciwych warunków konkurencji wobec przedsiębiorców brytyjskich.
Najważniejszy cel tych negocjacji stanowią utrzymanie maksymalnie zbliżonej do obecnej wymiany handlowej z Wielką Brytanią oraz jak najmniej dotkliwe utrudnienia i zmiany w wymianie handlowej. Utrzymanie uczciwych warunków konkurencji przy bliskości geograficznej Wielkiej Brytanii zależne jest od kwestii takich jak właściwe i uzgodnione otoczenie regulacyjne, jak i podobne zasady pomocy publicznej.
Obecnie najbardziej spornymi punktami negocjacji są kwestie dotyczące m.in. pomocy publicznej, zarządzania umową i rybołówstwo. Należy dążyć do takich rozwiązań, które zapewnią, że Wielka Brytania - przy zachowaniu obecnej dużej skali wymiany handlowej - będzie partnerem zachowującym regulacje gwarantujące uczciwą konkurencję w różnych aspektach regulacyjnych.
W końcowej fazie negocjacji kwestią sporną pozostały głównie rozbieżności m.in. w zakresie rybołówstwa, w tym przyszłego wzajemnego dostępu do łowisk. Dla Wielkiej Brytanii, jak i państw UE tego regionu, stanowi to istotną kwestię w negocjacjach ze względu na duże znaczenie tego sektora dla lokalnych gospodarek państw przybrzeżnych. Brak ustaleń w tym zakresie rzutuje bezpośrednio na ogół negocjacji. MRPIT uruchomiło stronę www.brexit.gov.pl, a na niej elektroniczny kompleksowy poradnik dla przedsiębiorców, zawierający najważniejsze informacje na temat nadchodzących zmian w prowadzonej dotychczas współpracy gospodarczej pomiędzy UE a Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r. Na stronie są publikowane aktualne i najważniejsze informacje dotyczące trwających negocjacji, w tym informacje o kluczowych zmianach dla przedsiębiorców.

Relacje UE - Wielka Brytania, co się zmieni jeżeli nie będzie podpisanej umowy?
Nie można wykluczyć, że do końca 2020 r. przyszłe relacje między UE i Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane. W sensie gospodarczym będzie to mieć konsekwencje podobne do "bezumownego brexitu", czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez Umowy o wystąpieniu. To oznacza oparcie relacji gospodarczych pomiędzy UE a Wielką Brytanią na zasadach Światowej Organizacji Handlu, a w ślad za tym m.in. wprowadzenie ceł i zmian w zasadach rozliczania VAT, podatku akcyzowego, konieczność dostosowania przedsiębiorców i eksporterów do brytyjskich regulacji, ograniczenia dla firm transportowych itd.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Ostatnio zmieniany w środa, 16 grudzień 2020 16:01
Zaloguj się by skomentować