Zaloguj się

Jak działać w nowej rzeczywistości? Raport GS1 podsumowuje megatrendy

Drugie wydanie Badania Trendów wg GS1 omawia najważniejsze trendy biznesowe i technologie, które je wspierają, skupiając się na wpływie pandemii na światowy handel oraz na sektory, w których działa system GS1.

W ciągu zaledwie trzech pierwszych miesięcy 2020 r. sektory wykorzystujące standardy GS1 przeszły cyfrową transformację, która normalnie zajęłaby kilka lat. Daleko idące zmiany przyspieszyły stosowanie na szeroką skalę technologii cyfrowych, prowadząc do gwałtownego rozwoju platform sprzedażowych oraz e-sklepów spożywczych. Oczekuje się, że wiele nowych zachowań, jak np. zdalny dostęp do służby zdrowia oraz praca zdalna, utrzyma się po zakończeniu pandemii.

Drugie wydanie Badania Trendów wg GS1 pt. "Jak działać w nowej rzeczywistości?" skupia się na wpływie pandemii na światowy handel. Przybliża trendy biznesowe i technologie wpływające na sektory gospodarki, które stosują standardy GS1. Autorzy raportu, członkowie Rady Innowacji GS1, przedstawiciele kluczowych firm i uczelni na świecie, podkreślają nowe, fundamentalne kwestie, które będą miały wpływ na gospodarkę w przyszłości: częstsze i bardziej dotkliwe zakłócenia i zmiany, ale także odporność i elastyczność, współpraca i komunikacja oraz innowacyjność i dywersyfikacja.

- Sama technologia rzadko prowadzi do przełomu. Dochodzi do niego wtedy, gdy za pomocą technologii rozwiązuje się realne problemy biznesowe, tworząc wartość dla przedsiębiorstw i współpracujących z nimi partnerów - zauważa dr Bernhard Schindlholzer, Senior Product Manager w Google, Członek Rady Innowacji GS1.

Nowością w stosunku do pierwszej edycji raportu jest większa koncentracja na trendach w sektorze opieki zdrowotnej oraz szybko rosnący obszar technologii wspomagających procesy biznesowe w tym sektorze.

- Wybuch pandemii COVID-19 wymusił wprowadzenie elastyczności łańcuchów dostaw, zapewniającej ich zróżnicowanie, elastyczność i przejrzystość. System GS1 pomaga wzmacniać łańcuchy dostaw, uodparniając je na wyzwania przyszłości - podkreśla prof. Sanjay Sarma z Massachusetts Institute of Technology, Przewodniczący Rady Innowacji GS1.

- Nowa strategia GS1 Polska na lata 2021-2024 zakłada aktywne wspieranie Uczestników Systemu w cyfrowej transformacji ich procesów biznesowych. Chcemy podzielić się międzynarodowym know-how pochodzącym ze 150 krajów oraz udostępnić narzędzia dla MŚP do łatwiejszego wejścia w digitalizację. Wierzę, że raport o globalnych trendach będzie stanowił inspirację dla Uczestników Systemu do szerszego wykorzystania standardów GS1 w usprawnianych procesach – podsumowuje dr inż. Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu GS1 Polska.

Pełny raport w wersji polskiej dostępny jest do pobrania w załączniku poniżej.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe