Zaloguj się

Czas pracy kierowcy – ogólne zasady na rok 2021

Regulacje dotyczące czasu pracy kierowców to jedna z ważniejszych rzeczy, jakie musi uwzględnić właściciel firmy zajmującej się transportem towarów. Przepisy wprowadzane zarówno przez krajowe, jak i unijne ustawodawstwo ustalają odpowiednio długie przerwy, chroniąc tym samym pracowników i tworząc dla nich przyjazne miejsce pracy, niezagrażające ich zdrowiu czy życiu. Nieprzestrzeganie takich przepisów skutkować może mandatem lub inną formą kary finansowej, której wartość sięga 40 tysięcy złotych. Sprawdź, jak w 2021 roku wyglądają zasady dotyczące czasu pracy zawodowych kierowców poruszających się na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Regulacja czasu pracy kierowcy – czemu ją wprowadzono?
W ostatnich latach krajowi i unijni regulatorzy wzięli pod lupę kwestię czasu pracy zawodowych kierowców pracujących m.in. dla firm transportowych. Doniesienia medialne oraz różnego naświetlone przypadki nadużyć ze strony właścicielu tego typu przedsiębiorstw zwróciły uwagi na ten problem ustawodawstwo do podjęcia kroków w przeciwdziałaniu wykorzystywania kierowców. Nie tylko chroni to zdrowie i życie szeregowych pracowników, ale przy okazji zapewnia im lepsze warunki pracy, wskazując po jakim czasie jazdy przysługuje im przerwa. Warto zauważyć, że kontrola czasu pracy kierowców nie jest stosowana tylko w Polsce – wprowadzone w 2020 roku pierwsze regulacje pakietu mobilności na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczą m.in. czasu jazdy i odpoczynku kierowców, a przy okazji wprowadzają zmiany co do obsługi tachografów.

Urządzenia te stanowią obowiązkowe wyposażenie każdego pojazdu zawodowego kierowcy i wykorzystywane są do weryfikacji jego czasu pracy. Na podstawie wskazań tego urządzenia można określić długość jazdy od ostatniej przerwy. Zarówno polskie, jak i zagraniczne organy kontroli przykładają dużą wagę do przestrzegania wytycznych ustalonych przez regulatorów w kwestii czasu pracy kierowców. W przypadku wykrycia nieprawidłowości kierowca czy firma, dla której pracuje, liczyć może się z poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Skuteczne regulowanie czasu pracy kierowców
O tym, jak trudne jest analizowanie aspektów związanych z aktywnością kierowców firm transportowych, przekonał się każdy właściciel takiego przedsiębiorstwa. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami czas pracy kierowcy, po którym przysługuje mu 45-minutowa przerwa, to 4,5 godziny. Warto jednak zauważyć, że jazda nie jest jedynym aspektem zaliczającym się do omawianego zagadnienia – czas pracy kierowcy to również okres potrzebny do załadunku czy rozładunku towaru. Śledzenie wszystkich regulacji związanych z pracą zawodowego kierowcy i tym, jakie prawa mu przysługują, to jeden z trudniejszych aspektów managerów zajmujących się zarządzaniem kadrą. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych, pomagających usprawnić działanie przedsiębiorstwa zajmującego się transportem. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Jak wyglądają kompleksowe rozwiązania dla firm transportowych od Grupy Inelo?

Czas pracy kierowcy – co grozi za jego nieprzestrzeganie?
Wspomniane wcześniej kary finansowe nakładane przez służby za nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących czasu pracy kierowców zależą przede wszystkim od stopnia wykroczenia. Kwota mandatu w takich sytuacjach zaczyna się od 100 złotych, a maksymalna wartość kary za pojedyncze wykroczenie sięgnąć może 5 tysięcy złotych. Maksymalna kwota obciążenia przy jednorazowej kontroli to 40 tysięcy złotych, a warto pamiętać, że do wyrywkowych testów dojść może na drogach innych państw.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 27 maj 2021 08:33
Zaloguj się by skomentować