Zaloguj się

Firma, w której każdy głos się liczy

Rola nawet szeregowych pracowników we współczesnych firmach ewoluuje na przestrzeni ostatnich lat. Praktyka pokazuje, że w nowoczesnym łańcuchu produkcji i dostaw coraz ważniejsze stają się innowacje. Ich pomysłodawcami mogą być zarówno kierownicy jak i pracownicy na pierwszej linii, dla których codzienne wyzwania są motorem zmian na lepsze. Tradycyjne relacje pomiędzy szefami i podwładnymi odchodzą do lamusa, dając podwaliny dla nowych kultur korporacyjnych, w których każdy może mieć wpływ na działanie przedsiębiorstwa. Przykładem firmy, która z powodzeniem wprowadza kulturę pełnego zaangażowania pracowników na każdym szczeblu, jest europejski gigant produkcji i dystrybucji kosmetyków – Avon Garwolin.

Zakład Avon Garwolin tworzą dwie spółki: Avon Operations Polska i Avon Distribution Polska. Pierwsza z nich jest największą i najbardziej zaawansowaną technologicznie fabryką kosmetyków marki Avon na świecie. W kompleksie pracuje ponad tysiąc osób. Jednak Avon Garwolin to nie tylko jeden z największych pracodawców w regionie. Zakład odgrywa także kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw marki Avon. Fabryka zaopatruje w produkty klientów i klientki z ok. 50 krajów na trzech kontynentach. Obok zakładu produkcyjnego działa spółka Avon Distribution Polska. Jej zadaniem jest pakowanie i wysyłanie zamówień do konsultantek Avon w Polsce, Czechach i Niemczech.

Dziennie w Avon Garwolin produkowanych jest 1,2 miliona sztuk kosmetyków. Ta ogromna liczba przekłada się na 45 ciężarówek, opuszczających fabrykę każdej doby. Zarządzanie tak ogromnym wolumenem produkcji i nieustanne dążenie do zaspokajania rosnących oczekiwań rynku, oznaczają dla firmy ciągłą konieczność wprowadzania innowacji. Z jednej strony podnoszą one efektywność procesów produkcyjnych i logistycznych, z drugiej mają za zadanie poprawiać komfort i sprawczość pracowników.

#GAMEON – NIGDY NIE JESTEŚ SAM
Aby skutecznie realizować wizję nieustającej poprawy zarówno produktywności, jak i warunków i satysfakcji pracy, Avon opiera się na zbiorze pożądanych wartości i zachowań, spiętych hasłem #GameOn. Z jednej strony jest to inwestycja w rozwój umiejętności i zainteresowań pracowników, z drugiej – danie im realnego wpływu na funkcjonowanie firmy. #GameOn stało się kluczowym elementem odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw Avon w Centralnej i Wschodniej Europie i przynosi wymierne efekty.

Głównym celem zasad #GameOn jest tworzenie kultury operacyjnej, opartej na współdziałaniu, otwartości i umiejętności zarządzania zmianą. Firma dąży do nieustającego pogłębiania współpracy pomiędzy departamentami, co prowadzi do synergii, coraz ciekawszych rozwiązań i osiągania wciąż lepszych wyników. W Avon Garwolin pracownicy są zachęcani do postrzegania organizacji jako zbioru połączonych i stale na siebie oddziałujących jednostek, które są w stanie osiągnąć zdecydowanie więcej, pracując razem.

W przedsiębiorstwie dużą wagę ma kultura dialogu. Oznacza to między innymi duży nacisk na czytelną komunikację do całej populacji współpracowników, tak aby zarówno strategia, sytuacja rynkowa, jak i bieżące priorytety były czytelne dla każdego. Takie podejście pozwala lepiej rozumieć zależności pomiędzy pojedynczymi pracownikami i całymi zespołami, ale także inspiruje do większego zaangażowania w pracę firmy i daje szansę na tworzenie rozwiązań, które lepiej odpowiadają na biznesowe potrzeby.

ZAANGAŻOWANIE NA KAŻDYM SZCZEBLU W PRAKTYCE
W duchu pełnego zaangażowania zespołu, Avon Garwolin każdego roku organizuje Orły Supply Chain – niezwykły, wewnętrzny program, którego celem jest nagrodzenie najlepszych innowacji łańcucha dostaw, stworzonych przez pracowników. Wśród wyróżnianych rozwiązań są np. urządzenia pozwalające na zwiększenie automatyzacji linii produkcyjnych czy usprawnienia systemu dystrybucji. Każdego roku w programie bierze udział kilkaset osób, co pokazuje skalę zaangażowania pracowników.

Podejście #GameOn znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w codziennej pracy Avon Garwolin, ale także w strategicznym planowaniu i określaniu celów. Dotyczy to zarówno obszarów takich jak poprawa wskaźników efektywności, zacieśnianie współpracy z partnerami biznesowymi, wdrażanie innowacyjnych narzędzi i procesów, a także zapewnianie możliwości rozwoju pracowników. Tutaj także firma unika klasycznego podejścia "top-down", działając raczej w duchu "bottom-up" i angażując zespoły do współtworzenia strategii. W efekcie wielu współpracowników ma realny wpływ na finalny kształt strategii.

Co ważne, pracownicy w Avon Garwolin mają wpływ nie tylko na tworzenie strategii rozwoju firmy, ale także na system oceny ich produktywności. W 2020 roku w firmie została przeprowadzona zewnętrzna analiza, dzięki której opracowano wskaźniki efektywności pracy. System oceny dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w centrum dystrybucyjnym. Pracownicy brali czynny udział w całym procesie jego tworzenia. Dzięki temu każdy z nich zna cele i na bieżąco otrzymuje informacje o wynikach. Poziom realizacji wskaźników produkcyjnych sięga obecnie 97% procent. Osoby, które mają trudność w osiągnięciu założonych celów, mają szansę poprawić swoje wyniki w ramach sześciomiesięcznych programów naprawczych.

INWESTYCJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ
Kultura nieustającego, wspólnego dążenia do zwiększenia wagi innowacyjności i wspierania zaangażowania pracowników w Avon Garwolin znajduje swoje odzwierciedlenie na wielu poziomach. Dotyczy to tak samo indywidualnego podejścia do współpracowników jak i znaczących inwestycji w rozwój zakładu.

Osoby zatrudnione w Garwolinie mają do dyspozycji szereg użytecznych benefitów, takich jak dofinansowanie transportu, paczki niespodzianki, atrakcyjne zniżki na produkty, pakiety prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenie na życie. Co pół roku, organizacja przeprowadza badanie zaangażowania, dzięki czemu stwarza kolejną szansę na aktywny dialog i wspólne wnioski co do elementów zwiększających bądź redukujących satysfakcję.

W najbliższych latach Avon Operations Polska, dążąc do utrzymania pozycji technologicznego lidera regionu, zainwestuje ponad 100 mln zł w rozbudowę i unowocześnienie fabryki. Zmiany obejmą park maszynowy, pro-ekologiczne rozwiązania techniczne, poprawę ergonomii oraz digitalizację przepływu informacji.

Warto podkreślić że Avon, oprócz inwestycji w technologię i pracowników jest szeroko zaangażowany we wspieranie lokalnej społeczności Garwolina. Od początku pandemii firma przekazała miejscowym pracownikom medycznym i funkcjonariuszom służb publicznych 3,5 tony kosmetyków do higieny (w tym żeli antybakteryjnych), wspierając walkę z koronawirusem.

Od 2010 roku Avon Garwolin wspólnie z Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Miastem Garwolin regularnie organizuje Bieg "Avon Kontra Przemoc – Biegnij w Garwolinie". Wydarzenie jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej Avon Kontra Przemoc, organizowanej w 50 krajach na całym świecie, której misją jest wsparcie osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Środki zebrane dzięki sprzedaży gadżetów dołączonych do pakietów startowych trafiają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 16 grudzień 2021 09:53
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe