Zaloguj się

Miasto Poznań otwarte na start-upy. Nowe rozwiązania logistyki miejskiej na Citython Poznań

Z inicjatywy EIT Urban Mobility Hub, funkcjonującego przy Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania, odbył się Citython zorganizowany przy współpracy Urzędu Miasta Poznania. Wydarzenie miało formułę on-line i koncentrowało się na tematyce mobilnego hubu konsolidacyjnego służącego wsparciu dostaw ostatniej mili w centrum miasta.

Wyzwaniem, z którym mierzyły się biorące w nim start-upy była próba odpowiedzi na pytanie jak można wzbogacić koncepcję konsolidacji przepływu towarów w mieście. Wprowadzenia dokonała Marta Cudziło, na co dzień kierująca Centrum Wiedzy Logistycznej w Łukasiewicz - ILiM, która przybliżyła specyfikę działalności EIT Urban Mobility (#EITUM) oraz roli Łukasiewicz - ILiM. Następnie przedstawiła koncepcję inteligentnych i niskoemisyjnych łańcuchów dostaw, zakładającą wykorzystanie hubów przeładunkowych, inteligentnych modułów ładunkowych i rowerów towarowych w kanale dostaw e-commerce.

W ramach głównej części wydarzenia czas na prezentacje swoich rozwiązań miały uczestniczące w Citython startupy: SavvyDesign, Velocity, Bike Idea, Vayasens oraz ECR Polska. Ich zadanie polegało na przedstawieniu rozwijanych rozwiązań w kontekście możliwości uzupełnienia i wzbogacenia koncepcji inteligentnych i niskoemisyjnych łańcuchów dostaw obejmującą rozwój mobilnego hubu konsolidacyjnego. Jako pierwszy prezentacji dokonał Konrad Sawras z SavvyDesign i Velocity, który przedstawił doświadczenia obu firm związane z obsługą logistyczną dostaw ostatniej mili. Wyjaśnił także koncepcję wykorzystania w tej obsłudze rowerów cargo w połączeniu z mobilnym hubem przeładunkowym. Kolejnym start-upem była firma Bike Idea, reprezentowana przez dr Pawła Raję, producenta rowerów cargo pod marką Urvis. W ramach wystąpienia zaprezentowana została oferta rowerów cargo, wyniki zrealizowanego pilotażu ich wykorzystania oraz model biznesowy możliwy do zastosowania we współpracy z miastem. Kolejną prezentację przedstawił dr inż. Michał Grabia, reprezentant firmy Vayasens, dostawcy rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy. Wyjaśnił koncepcję związaną z wykorzystaniem technologii IoT do monitorowania towarów w łańcuchach logistycznych oraz pokazał możliwości związane z wykorzystaniem w tej koncepcji projektowanego przez Łukasiewicz - ILiM inteligentnego opakowania zwrotnego wielokrotnego użytku. Na koniec głos zabrał Mateusz Boruta, Dyrektor ECR Polska, który opowiedział o systemie Navigor, wspomagającym planowanie logistyczne, którego zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie dokładnych danych logistycznych obsługiwanych lokalizacji.

Na zakończenie spotkania głos w imieniu Urzędu Miasta Poznania zabrał Mariusz Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, dziękując wszystkim uczestnikom Citython za przedstawione koncepcje wpisujące się w postawione wyzwanie. Podkreślił, że intencją miasta jest wprowadzanie ekologicznych rozwiązań z zakresu logistyki miejskiej. We współpracy z Zarządem Dróg Miejskich omówiona zostanie możliwość pilotażowego wdrożenia koncepcji mobilnego centrum przeładunkowego, uzupełnionego rozwiązaniami prezentowanymi podczas Citython. Zauważył również, że okres pandemii spowodował wzrost liczby zamówień e-commerce, a co za tym idzie, konieczność obsłużenia większych wolumenów dostaw realizowanych w centrum miasta na odcinku "ostatniej mili". Z tego powodu nieuchronnym staje się rozwijanie i wdrażanie koncepcji, takich jak te prezentowane podczas spotkania.

Ostatecznie jury, złożone z przedstawicieli Łukasiewicz - ILiM i reprezentantów Urzędu Miasta Poznania zdecydowało, by nie wyłaniać jednego zwycięzcy Citython, a nagrodę w postaci propozycji złożenia wspólnego projektu w przyszłorocznym konkursie EIT Urban Mobility 2022 zaproponować wszystkim prezentującym się podczas Citython firmom.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 30 grudzień 2021 09:27
Zaloguj się by skomentować