Zaloguj się

Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny zainaugurował swoją działalność

  •  Oprac. M. T.
  • Kategoria: Edukacja

We wtorek 11 stycznia 2022 roku odbyła się oficjalna inauguracja nowej jednostki badawczej w stolicy Wielkopolski. Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny powstał dzięki połączeniu pięciu instytutów wchodzących dotychczas w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz.

- Jestem przekonany, że potencjał 700 pracowników, unikatowej aparatury badawczej będzie wykorzystany po to, by budować potencjał badawczo-naukowy, rozwojowy, ale też po to, by ściśle współpracować z podmiotami gospodarczymi, rozwiązując ich problemy, proponując najnowsze osiągnięcia nauki, wdrażane do konkretnych zastosowań - tymi słowami przywitał gości Wojciech Murdzek, wiceminister edukacji i nauki.

W wydarzeniu udział wzięła Jadwiga Emilewicz, była wicepremier, która przyczyniła się do rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz: - Jesteśmy w przededniu uruchomienia bardzo dużego portfela środków na badania i rozwój, programu Horyzont Europa. Gdyby instytuty funkcjonowały w dotychczasowej formule, ich potencjał pozyskiwania środków na realizację projektów byłby radykalnie ograniczony.

Natomiast Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, wskazywał na możliwości pozyskiwania grantów: - Zgodnie z założeniami Łukasiewicz - PIT ma zwiększyć możliwości rozwojowe i znacząco poszerzyć ofertę rynkową. Powstaną nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co pomoże m.in. w pozyskiwaniu międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności.

Według Arkadiusza Kawy, Dyrektora nowego instytutu, szereg produktów, nad którymi pracują poszczególne centra, może być wykorzystywanych w innych obszarach: - Znakomitym przykładem jest zastosowanie sztucznej inteligencji i technologii sieci sensorycznych w przemyśle rolniczym, kolejowym i meblarskim. Innym przykładem jest bardzo ostatnio popularny e-commerce, który wymaga wsparcia logistycznego oraz analizy śladu węglowego. To tylko dwa z wielu projektów, nad którymi pracujemy, i które w najbliższych latach będą naszą codziennością.

Podczas wydarzenia wykład wygłosił Michał Grabia, dyrektor Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii w Łukasiewicz - PIT, który przedstawił możliwości wykorzystania technologii RFID w najbardziej kluczowych obszarach gospodarki.

Nowy instytut będzie zatrudniał ok. 700 osób i będzie dysponował zapleczem ponad 70 unikatowych urządzeń badawczych, co uczyni go drugim największym instytutem Łukasiewicza w Polsce. Połączone kompetencje eksperckie w wielu dyscyplinach naukowych zwiększą potencjał nowej jednostki w konkursach europejskich i umożliwią podniesienie poziomu komercjalizacji prac B+R. W ramach Łukasiewicz - PIT powstało sześć centrów badawczych: Pojazdów Szynowych, Obróbki Plastycznej, Technologii Drewna, Transformacji Cyfrowych, Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Technologii Rolniczych i Spożywczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku, jej celem jest ścisła współpraca nauki z biznesem z naciskiem na komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie. Łukasiewicz oferuje biznesowi unikalny System wyzwań, w ramach którego grupa 4.500 naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych przygotowuje rozwiązanie. Co ważne, przedsiębiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przygotowaniem pomysłu na prace badawcze; a jeśli odpowiedzią na problem przedsiębiorcy jest gotowe rozwiązanie, badanie lub certyfikacja, całość procesu trwa jeszcze krócej. Łukasiewicz działa w następujących obszarach badawczych: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Ostatnio zmieniany w środa, 12 styczeń 2022 13:28
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe