Zaloguj się

Kolejny krok w kierunku transformacji cyfrowej Poczty Polskiej

  •  Oprac. T.J.
  • Kategoria: Logistyka

Poczta Polska realizuje projekt transformacji sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Aktywów Państwowych podjęło decyzję o dokapitalizowaniu Poczty Polskiej w wysokości 190 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na realizację planowanych od wielu lat inwestycji w zakresie Architektury Sieci Logistycznej (ASL). Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025.

 Architektura Sieci Logistycznej (ASL) to jedna z najważniejszych inicjatyw strategicznych Poczty Polskiej. Realizacja tego projektu umożliwi płynną transformację obecnej sieci logistycznej, przystosowanej głównie do obsługi listów, do sieci docelowej, w której prym wieść będą przesyłki KEP (kurierskie, ekspresowe i paczkowe) i e-commerce.

W ramach projektu ASL Poczta Polska będzie sukcesywnie przekształcać swoją infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową, co jest odpowiedzią na zmiany obserwowane na rynku pocztowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dokapitalizowanie pozwoli na modernizację i budowę centrów logistycznych, które zapewnią nowoczesną obsługę rozwijającego się rynku e-commerce. Planowana pełna kwota nakładów inwestycyjnych na ten cel to ok. 760 mln zł w latach 2021–2025.

– Wdrożenie projektu ASL ma na celu unowocześnienie obecnej sieci logistycznej Poczty Polskiej, która w perspektywie najbliższych latach pozwoli Spółce na realizację celów, stanowiących jeden z filarów strategii Spółki, oraz dalszy rozwój biznesu w obszarach KEP, e-commerce, usług logistycznych i międzynarodowych. Celem projektu jest również poprawa efektywności aktualnej sieci logistycznej - wzrost terminowości, przepustowości sieci i optymalizacja kosztów związanych z obsługą przesyłek – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

W ramach projektu ASL jednym z realizowanych obecnie przedsięwzięć jest pozyskanie drugiego obiektu logistycznego w obszarze Warszawy lub najbliższej okolicy stolicy. Zgodnie z przyjętym w Spółce harmonogramem, realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2021–2023. Poczta Polska planuje pozyskanie nowej hali w formie najmu. W 2021 r. Spółka rozpoczęła etap wyłonienia głównego Wykonawcy, który zgodnie z przyjętym harmonogramem w ostatnim kwartale 2023 roku przekaże Poczcie Polskiej do użytkowania nowy obiekt logistyczny. Istotnym warunkiem wyboru będzie położenie w pobliżu szlaków komunikacyjnych. Nowa powierzchnia operacyjna Poczty Polskiej spełni funkcję węzła rozdzielczego do obsługi przesyłek paczkowych oraz paletowych, nadchodzących z innych sortowni w kraju oraz z własnego obszaru działania. Na obiekt składać się będą budynki operacyjne o powierzchni ponad 40 tys. m2 oraz budynki wsparcia i zaplecza technicznego.

Równolegle, w ramach projektu ASL, toczą się prace związane z uruchomieniem sorterów do automatycznego rozdziału przesyłek KEP w istniejących jednostkach logistycznych Poczty Polskiej S.A. we Wrocławiu, Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Od lipca 2021 r. realizowane są zadania, związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych w zakresie prac budowlanych pod posadowienie sorterów. Jednocześnie w sierpniu 2021 r. przy współpracy z firmą Beumer Group rozpoczęto prace projektowe, dotyczące samych sorterów.

Obecnie Spółka wspólnie z Wykonawcą sorterów oraz Wykonawcami projektów budowlanych pracuje nad wypracowaniem optymalnych rozwiązań z uwzględnieniem przebiegu linii sorterów. Kolejnym etapem będzie uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac adaptacyjnych. Realizacja tych inwestycji została zaplanowana na lata 2020–2023.

Równocześnie rozpoczęto prace obejmujące najem i budowę jednostek logistycznych wchodzących w skład infrastruktury Poczty Polskiej w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku. W przypadku tych lokalizacji Spółka jest obecnie na etapie tworzenia wytycznych funkcjonalno-użytkowych, określających potrzeby dotyczące danej jednostki logistycznej.

Źródło: Poczta Polska

Czytaj także:
POCZTA POLSKA ROZPOCZYNA TESTY TECHNOLOGII RFID
POCZTA POLSKA PODPISAŁA UMOWĘ NA NOWY SYSTEM INFORMATYCZNY DO ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ

 

Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 styczeń 2022 09:31
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe