Zaloguj się

Pierwsze autobusy wodorowe dla Poznania

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu ogłosiło przetarg na dostawę nowych, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich o napędzie elektrycznym zasilanych wodorem. Toczy się również postępowanie na dostawy i dystrybucję paliwa wodorowego.

MPK Poznań zamierza kupić do 25 autobusów o standardowej długości 12 metrów (22 pojazdy, ale z prawem opcji, które przewiduje możliwość zakupu maksymalnie 3 kolejnych autobusów). Poza nowoczesnym, zeroemisyjnym napędem, pojazdy będą wyposażone podobnie, jak pozostałe z floty MPK Poznań. Będą to wiec pojazdy niskopodłogowe, z rampą dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Autobusy będą też posiadały nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację całopojazdową.

- Zakup autobusów z napędem wodorowym to ważny krok w stronę ekologicznego transportu publicznego – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. – Jeśli oba prowadzone przez MPK Poznań postępowania przetargowe, na dostawy wodoru i autobusów, zakończą się po naszej myśli, to już za półtora roku na ulice miasta wyjadą pierwsze zeroemisyjne autobusy wodorowe.

Autobusy wodorowe - jak zwykło się mawiać o tego typu pojazdach, to de facto autobusy elektryczne z wodorowym ogniwem paliwowym, które pełni funkcję „elektrowni” na pokładzie pojazdu. Uzyskany prąd napędza pojazd, a jedynymi produktami reakcji zachodzącej w ogniwie są ciepło oraz para wodna. Zasięg autobusów wodorowych jest porównywalny do zasięgu pojazdów z napędem konwencjonalnym. Oznacza to, że pojazdy – w przeciwieństwie do autobusów elektrycznych bateryjnych – nie wymagają ładowania na końcówkach tras i będą mogły być wykorzystywane na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez MPK Poznań.

- Autobusy wodorowe to zupełnie nowy rodzaj taboru i całkowicie nowe doświadczenia. Zależy nam na tym, aby dobrze przygotować się do eksploatacji pojazdów wodorowych i zadbać o bezpieczeństwo pracowników i podróżnych. Dlatego wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca nie tylko dostarczy nam pojazdy, ale również przeszkoli pracowników w tym kierowców i pracowników zaplecza technicznego w zakresie ich obsługi – mówi Krzysztof Dostatni, prezes Zarządu MPK Poznań.

Pod koniec stycznia br., ogłoszone zostało postępowanie na dostawę i dystrybucję paliwa wodorowego w szacunkowej ilości 1.800.000 kg (z możliwością ewentualnego zwiększenia zamówienia). Dostawy paliwa mają rozpocząć się w trzecim kwartale 2023 roku, czyli wtedy, gdy do przedsiębiorstwa zaczną docierać pierwsze autobusy wodorowe, i trwać do połowy 2038 roku. Będą mogły być realizowane albo na zewnętrznej stacji tankowania paliwa wodorowego, do której czas dojazdu autobusem z zajezdni przy ul. Warszawskiej nie będzie przekraczał 20 minut, albo na stacji wybudowanej przez dostawcę na terenie zajezdni przy ul. Warszawskiej. Czas tankowania jednego pojazdu łącznie z wszystkimi czynnościami dodatkowymi nie może być dłuższy niż 20 minut. Tankowanie autobusów odbywać się będzie przede wszystkim w porze nocnej.

Zakup autobusów wodorowych możliwy jest dzięki uzyskaniu przez MPK Poznań dofinansowania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Zielony transport publiczny”, którego celem jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie.

Źródło: MPK Poznań

Czytaj także:
Solaris nie zwalnia tempa i dostarcza kolejne przegubowe Urbino 18 Electric do Niemiec
Średnie i małe miasta kupią autobusy zeroemisyjne
50 gazowych solarisów wjedzie do Tallina

Ostatnio zmieniany w czwartek, 17 marzec 2022 09:15
Zaloguj się by skomentować