Zaloguj się

Ruszył program pomocy rodzinom ukraińskich kierowców

W polskim transporcie międzynarodowym pracuje około 100 tys. kierowców z Ukrainy.Są odpowiedzialni za kluczowe dla naszej gospodarki dostawy m.in. żywności i środków higienicznych. Dzięki programowi „Carrieres4Ukraine” otrzymają wsparcie dla swoich rodzin, które po rozpoczęciu wojny musiały uciekać do Polski.

Program „Carriers4Ukraine” to długofalowa, trwająca nawet do 3 miesięcy pomoc, która ma trafiać do konkretnych, najbardziej potrzebujących rodzin. Pieczę nad weryfikacją zgłoszeń beneficjentów programu pełnić będzie doświadczona w pracy z uchodźcami fundacja AKEDA. Środki na realizację działań są zbierane na internetowej zrzutce. Na sfinansowanie pierwszej tury pomocy Done! Deliveries przeznaczyło już 60 tys. zł.

- Od lat działamy w branży transportowej, środowisku przewoźników i kierowców międzynarodowych, którego obywatele Ukrainy są ważną częścią. Teraz nasi koledzy, partnerzy biznesowi czy współpracownicy potrzebują naszej pomocy. Chcemy okazać wsparcie przedstawicielom branży, a zebrane środki przekazać na skoordynowane, przemyślane działania pomocowe dla konkretnych osób. Wiemy, że potrzeby są ogromne, - mówi Damian Misiek, prezes Done! Deliveries.

Kierowcy pochodzenia ukraińskiego, którzy sprowadzili do naszego kraju swoich bliskich mogą zgłaszać się do programu poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na dedykowanej stronie. Z każdą osobą, która wypełni zgłoszenie skontaktuje się przedstawiciel fundacji AKEDA.

Kolejnym etapem programu jest zaproszenie przewoźników i kierowców do wsparcia zrzutki, z której zebrane środki zostaną w całości przeznaczone na finansowanie działań pomocowych zidentyfikowanych przez fundację.

Rodziny potrzebujące wsparcia mogą wypełniać formularz na stronie Done! Deliveries. Działania pomocowe będą realizowane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń. Podsumowania i raporty będą zamieszczane na stronie programu: pomagamy.donedeliveries.com. Wpłat na program „Carrieres4Ukrainie” można dokonywać tutaj.

Czytaj także:
Ukraińcy na polskim rynku pracy
Jak zatrudnić imigranta z Ukrainy?
Logistyka łączy siły, by pomóc Ukrainie

Zaloguj się by skomentować