Zaloguj się

CHEP Europe z najwyższą oceną od EcoVadis za społeczną odpowiedzialność biznesu

CHEP Europe – specjalista w obsłudze łańcucha dostaw otrzymał ocenę Platinum Recognition Level EcoVadis za swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2021 r. Tym samym CHEP znalazł się w gronie 1% najlepiej ocenianych firm w kategorii „Wynajem i leasing innych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych”.

EcoVadis ocenia 75 000 firm w 200 sektorach w 160 krajach. Metodologia badania skupia się na 21 zagadnieniach opartych na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju, takich jak zasady Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standard Global Reporting Initiative (GRI), standard ISO 26000 oraz zasady CERES, które podzielone są na 4 tematy (środowisko, praca i prawa człowieka, etyka, zrównoważone zamówienia). W ramach oceny firma CHEP uzyskała poziom „Lider” w dziedzinie zarządzania emisjami dwutlenku węgla za najlepszy w swojej klasie system ambicji i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Jesteśmy niezwykle dumni z wyróżnienia, jakie otrzymaliśmy za naszą pracę w zakresie zrównoważonego rozwoju – powiedział Alejandro Tostado, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju i spraw rządowych CHEP Europe. – Naszą wizją jest bycie pionierem w zakresie regeneracyjnych łańcuchów dostaw. Jako liderzy gospodarki o obiegu zamkniętym, staramy się budować wspólną odpowiedź na największe wyzwania naszych czasów: dekarbonizację globalnej gospodarki i regenerację zasobów naturalnych – dodał.

Wyróżnienie to powiększa listę rankingów zrównoważonego rozwoju, w których firma CHEP i Brambles zostały uwzględnione w ubiegłym roku. Brambles była pierwszym laureatem nagrody Terra Carta Seal, przyznawanej przez Jego Wysokość Księcia Walii podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2021 r. (COP26) orazznalazła się w pierwszej dziesiątce najbardziej zrównoważonych firm na prestiżowej liście Global 100 w 2022 r. opracowanej przez Corporate Knights, a także w rankingu Clean200™, który obejmuje 200 najlepszych firm inwestujących w czystą energię. Ponadto Sustainability Magazine umieścił Brambles w swojej publikacji Top 100 Companies in Sustainability.

Wyróżnienia te są wynikiem realizacji założonych celów CHEP i Brambles w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostały osiągnięte w ostatnich latach oraz ambitnych planów zrównoważonego rozwoju na rok 2025, mających na celu stworzenie pionierskich, regeneracyjnych łańcuchów dostaw. Program obejmuje m.in. zobowiązanie do neutralności węglowej w ramach własnej działalności (osiągnięte już w 2021 r.), przyszłość klimatyczną na poziomie 1,5 stopnia, w tym cel w zakresie emisji dwutlenku węgla zgodny z Porozumieniem paryskim, zerową ilość odpadów produktowych na wysypiskach oraz rozszerzenie modelu obiegowego na większą liczbę klientów w większej liczbie regionów na całym świecie. Poza Europą, firma CHEP uzyskała platynowe wyróżnienie EcoVadis w Kanadzie i złote w USA.

Zródło: CHEP

Czytaj także:
DACHSER Polska wyróżniony tytułem „Inwestor w Kapitał Ludzki”
Air France obniża emisję prawie o połowę podczas dwóch lotów specjalnych
Zakład IVECO z nagrodą główną w plebiscycie Factories of the Future Awards 2022

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe