Zaloguj się

Kolej na Łukasiewicz

  •  Oprac. M.K.
  • Kategoria: Edukacja

W siedzibie Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego odbyła się wyjątkowa wizyta studyjna, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele branży kolejowej. Ponad 100 uczestników wzięło udział w prezentacji głównych obszarów badawczych i potencjału rozwojowego Łukasiewicz-PIT oraz zwiedziło Centrum Pojazdów Szynowych, gdzie na żywo można było obserwować prace związane z rozwojem oraz badaniami symulacyjnymi, stanowiskowymi i ruchowymi różnego typu pojazdów szynowych, szynowo-drogowych, jak i ich podzespołów. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Celem spotkania było przedstawienie dorobku i potencjału rozwojowego nowego instytutu, którego inaugurację świętowaliśmy na początku stycznia. Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny powstał z połączenia pięciu jednostek: Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz - Instytutu Technologii Drewna, Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz - Instytutu Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz - Instytutu Pojazdów Szynowych "TABOR". Właśnie ten ostatni element nowej jednostki badawczej, funkcjonujący aktualnie jako Centrum Pojazdów Szynowych, odegrał w spotkaniu z przedstawicielami branży kolejowej kluczową rolę. Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się o szczegółach prowadzonych prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych w zakresie nowego, jak modernizowanego taboru szynowego: lokomotyw, zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych, tramwajów, autobusów szynowych i pojazdów szynowo–drogowych. Poruszone zostały tematy takie jak np. homologacja pojazdów, kolejowe projekty rozwojowe, automatyka na szynach oraz wdrożenia i badania. Dodatkowo uczestnicy oprowadzeni zostali po najnowocześniejszym laboratorium EMC w Polsce (laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej i parametrów radiowych), gdzie mieli okazję obejrzeć jedyną w swoim rodzaju komorę bezodbiciową. Spotkanie zwieńczone zostało wizytą w Centrum Pojazdów Szynowych.

Gospodarzami wydarzenia byli dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz - PIT oraz Adam Musiał, dyrektor generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Swoje przemówienie otwierające wygłosił również Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Ostatnio zmieniany w piątek, 27 maj 2022 09:54
Zaloguj się by skomentować