Zaloguj się

Hub wodorowy w Porcie Gdynia

Port Gdynia kontynuuje prace związane z rozwojem gospodarki wodorowej. W dniu 26 maja w siedzibie spółki miało miejsce spotkanie dotyczące przygotowania koncepcji pn. „Hub wodorowy w Porcie Gdynia”, dokumentu będącego jednym z elementów inicjatywy budowy regionalnej gospodarki niskoemisyjnej opartej na wodorze i innych paliwach alternatywnych. Spotkanie dotyczyło podsumowania dokumentu przygotowanego w ramach programy pn.”Transformacja paliwowo-energetyczna” w Porcie Gdynia i regionie oraz identyfikacji podjęcia realizacji dalszych kamieni milowych w ramach transformacji w tym realizacji gospodarki wodorowej.

Koncepcja pn. ”Hub wodorowy w Porcie Gdynia” jest jednym z elementów prac związanych z dekarbonizacją portu jak również w obecnej sytuacji geopolitycznej może stanowić jeden z filarów niezależności paliwowo-energetycznej. Podczas wystąpień omówiono znaczenie wodoru dla całego regionu.

W spotkaniu wzięli udział lokalni interesariusze Portu Gdynia wśród których znaleźli się przedstawiciele terminali przeładunkowych, jak również przedstawiciele firm technologicznych, dostawców paliwa oraz samorządowcy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano potencjał wodory, który mógłby zaistnieć na terenie Portu Gdynia. Porty morskie wykazują duży potencjał jako miejsca do animacji działań związanych z początkową fazą rozwoju gospodarki wodorowej z uwagi na fakt obsługi różnych środków transportu związanych z obsługa ładunków i pasażerów.

Najważniejsze hasła:

  • Zarząd Portu jest animatorem i inicjatorem podejmowanych działań proekologicznych i innowacyjnych w porcie i regionie
  • Zarząd Portu wraz z partnerami aktywnie realizuje Transformację paliwowo-energetyczną
  • Zarząd Portu wraz z partnerami był inicjatorem w 2019 roku porozumienia wyznaczającego kierunki i zadania dotyczące utworzenia Pomorskiej Doliny Wodorowej
  • Zarząd Portu wraz z partnerami określił poziom potencjalnego popytu na paliwo wodorowe na poziomie 6 tys. ton rocznie jak również określił obszar niezbędnych inwestycji w ramach szeroko rozumianej gospodarki wodorowej

W pierwszej fazie celem Zarządu Portu i partnerów jest zbudowanie popytu na paliwo wodorowe, a tym samym, gdy interesariusze z województwa pomorskiego wybiorą wodór, to stworzenie największego ekosystemu w Polsce.

Przyniesie to korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe dla:

  • podmiotów portowych w portach morskich
  • mieszkańców m.in. Miasta Gdyni, Gdańska, Sopotu, Rumii, Kosakowa
  • kolejnych podmiotów gospodarczych polskich i międzynarodowych
  • administracji publicznej krajowej, unijnej i międzynarodowej
  • Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA

Czytaj także:
Kolejne innowacje w Porcie Gdynia
Port Gdańsk awansował na drugie miejsce w rankingu portów bałtyckich
Powołano Mazowiecką Dolinę Wodorową

Zaloguj się by skomentować