Zaloguj się

Akademia Morska w Szczecinie dołącza do inicjatywy EIT Urban Mobility

  •  Oprac. A. K.
  • Kategoria: Logistyka

Akademia Morska w Szczecinie dołącza do inicjatywy EIT Urban Mobility, koordynowanej przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. EIT Urban Mobility jest jedną ze wspólnot Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, która działa w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i ma na celu wsparcie badań, innowacji, edukacji i przedsiębiorczości w obszarze mobilności miejskiej.

Podczas odbywającej się niedawno konferencji Green Cities 2022 – 5th International Conference Green Logistics for Greener Cities, podpisany został list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy Akademii Morskiej w Szczecinie z EIT UM RIS Hub Poland. Sygnatariuszami dokumentu są dr hab. Stanisław Iwan, prof. AM, Dziekan Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu AMS oraz dr Przemysław Zawodny, Z-ca dyrektora ds. Badań w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym, członek komitetu sterującego EIT UM RIS.

- EIT zrzesza wiodące organizacje biznesowe, edukacyjne i badawcze, tworząc dynamiczne partnerstwa międzynarodowe. Wspólnoty EIT opracowują innowacyjne produkty i usługi oraz szkolą nowe pokolenie przedsiębiorców. Od początku 2021 roku jesteśmy członkiem EIT Urban Mobility i działamy na rzecz przyspieszenia pozytywnych zmian w mobilności w bardziej przyjaznych do zamieszkania przestrzeniach miejskich - mówi dr Przemysław Zawodny, Z-ca dyrektora ds. Badań, Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny.

- Wierzymy, że współpraca z EIT UM umożliwi nam wykorzystanie potencjału zespołów badawczych Katedry Zarządzania i Logistyki AMS oraz poszerzenie naszych doświadczeń przy realizacji projektów międzynarodowych, jak również kompetencji uzyskiwanych w ramach współpracy z przedsiębiorstwami. Należy podkreślić, że Katedra może się pochwalić najbogatszymi w Polsce osiągnięciami w zakresie prac badawczych dotyczących logistyki miejskiej. Pracownicy Katedry są od ponad 10 lat zaangażowani w międzynarodowe przedsięwzięcia w tym obszarze oraz aktywnie współpracują z największymi przedsiębiorstwami rynku KEP – zaznacza dr hab. Stanisław Iwan, prof. Akademii Morskiej w Szczecinie. - Dodatkowo dzięki współpracy z EIT UM będziemy starali się rozwijać ofertę badawczą, która skoncentrowana jest na zagadnieniach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem systemami logistycznymi, procesami transportowymi oraz rozwojem przedsiębiorstw branży TSL, szczególnie w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjnych technologii.

EIT Urban Mobility określiło sześć kluczowych obszarów związanych z logistyką miejską i mobilnością, w które zaangażowane są instytucje partnerskie: Aktywna mobilność, Zrównoważona logistyka miejska, Tworzenie przestrzeni publicznej, Infrastruktura mobilności, Mobilność przyszłości, Mobilność dla każdego, Mobilność i energia.

- Jako koordynator EIT Urban Mobility Hub w Polsce naszym celem jest wsparcie naukowców, innowatorów i przedsiębiorców w Polsce, aby przekształcali ich najlepsze pomysły w produkty, usługi i nowe miejsca pracy. Jest to zgodne z priorytetami największego w Europie programu badawczego Horyzont Europa, jak również Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, które dążą do współpracy między uczelniami, biznesem a centrami badawczo-rozwojowymi, a także start-upami i szeroko pojętym biznesem – dodaje Małgorzata Kirchner, koordynator EIT UM w Polsce.

Więcej informacji na temat EIT UM dostępnych jest na stronie: www.eiturbanmobility.eu

Czytaj także:
- Innowacyjne rozwiązania w logistyce miejskiej - warsztaty EiT Urban Mobility
- Łukasiewicz-ILiM partnerem EIT Urban Mobility
- Miasto Poznań otwarte na start-upy. Nowe rozwiązania logistyki miejskiej na Citython Poznań
- EiT Urban Mobility jako wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań logistyki miejskiej

Ostatnio zmieniany w środa, 15 czerwiec 2022 07:17
Zaloguj się by skomentować