Zaloguj się

Terminale DB Schenker z zieloną energią

W pierwszym półroczu 2022 terminale DB Schenker w Polsce zużyły 2 845,74 MWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych według standardów Energia 2051• Zastąpienie energii z paliw kopalnych jej zieloną wersją to właściwy kierunek dla biznesu

DB Schenker jako operator logistyczny, dąży do tego, aby jego terminale cross-dockingowe w Polsce, obsługujące rocznie miliony przesyłek klientów z różnych branż, miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. W pierwszym półroczu 2022 roku DB Schenker w Polsce zużył 2 845,74 MWh energii elektrycznej pochodzącej z certyfikowanych, zielonych źródeł (OZE).

Rozległe powierzchnie logistyczne i magazynowe potrzebują niemal cały czas energii elektrycznej do efektywnej, bezpiecznej i niezakłóconej pracy. Pozyskanie jednej megawatogodziny w sposób tradycyjny, przez spalanie paliw kopalnych, wytwarza aż 765 kilogramów CO2. Łatwo więc uzmysłowić sobie skalę wpływu na środowisko i jednocześnie poziom redukcji szkodliwych gazów.

‒ Postawiliśmy sobie jasny cel, który jest wpisany w naszą strategię – neutralność klimatyczna do 2040. Aby ją osiągnąć stale inwestujemy w innowacyjne rozwiązania transportowe, energię odnawialną i produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla dla naszych klientów – mówi Szymon Bielas, CFO North & East Europe w DB Schenker.

Energia w 100% z odnawialnych źródeł. Inwestycje w infrastrukturę własną DB Schenker i odpowiedzialny wybór dostawców sprawiły, że obecnie już 13 z 17 terminali cross-dockingowych firmy wykorzystuje energię pochodzącą wyłącznie z OZE: farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

W 2022 r. DB Schenker w Polsce rozpoczął także weryfikację źródeł energii zamawianej przez właścicieli wynajmowanych przez firmę obiektów, w tym magazynów logistycznych. Z audytu wynika, że obecnie cztery z nich zasilane są w pełni zieloną energią. Planowane są dalsze działania pod kątem zwiększenia udziału zasilania z OZE w całym wolumenie energii zużywanej przez operatora logistycznego. Długofalowym celem spółki jest przejście w 100 % na zieloną energię, zarówno we własnych obiektach, jak i w tych, które DB Schenker wynajmuje.

Czytaj także:
DB Schenker zamiawia pierwsze ciężarówki napędzane ogniwami paliwowymi
JAS-FBG S.A. z nowym terminalem cross-dockowym
Ekologiczna strategia MLP Group dla nieruchomości logistyczno-przemysłowych

Zaloguj się by skomentować