Zaloguj się

Terminal przeładunkowy Hupac Brwinów - Warszawa rozpoczyna działalność

Szwajcarski operator transportu intermodalnego HUPAC otworzył nowy terminal przeładunkowy w Brwinowie pod Warszawą. Obiekt wspiera zrównoważoną wymianę towarów w Europie Środkowo-Wschodniej i jako wydajny węzeł komunikacyjny umożliwia dalszy rozwój transportu intermodalnego.

Nowe możliwości w zakresie transportu intermodalnego

Hupac Terminal Brwinów położony jest w rejonie logistycznym około 25 km na południowy zachód od Warszawy. Obiekt, którego zdolność przeładunkowa w fazie 2 wynosić będzie 12 par pociągów dziennie, może przenieść z drogi na kolej do 180 000 UTI rocznie. Zapobiega to powstawaniu dziesięciokilometrowych korków każdego dnia i zmniejsza emisję CO2 nawet o 250 000 ton rocznie

– Rozwój infrastruktury odbywa się zgodnie z naszym sprawdzonym podejściem krok po kroku – wyjaśnia Michail Stahlhut, prezes zarządu Grupy Hupac, z okazji uroczystej inauguracji 7 września 2022 r. w Brwinowie – W pierwszym etapie oddamy do użytku dwa tory przeładunkowe i trzy odstawcze. Jednostki ładunkowe będą przeładowywane za pomocą reach stackerów. W drugim etapie będziemy zwiększać potencjał przeładunkowy terminala i zostaną dobudowane kolejne trzy tory przeładunkowe oraz zabudowane suwnice bramowe." Od samego początku terminal jest zaprojektowany dla pociągów o maksymalnej długości 740 m. "W ten sposób dostosowaliśmy się do parametrów europejskich korytarzy towarowych i osiągamy maksymalną wydajność pociągów transportu intermodalnego.

Powstawanie sieci terminali jest bardzo istotnym elementem warunkującym dalszy rozwój europejskiej sieci transportowej. Firmy, które chcą przestawić się na przyjazny dla klimatu transport intermodalny, mogą liczyć na potencjał przeładunkowy nowego terminala w Brwinowie i niezawodną jakość firmy HUPAC w rejonie warszawskiego węzła komunikacyjnego. Stahlhut: "Dziękujemy naszym partnerom i instytucjom, które od samego początku wspierały nas w realizacji projektu: polskiemu Ministerstwu Transportu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego z Marszałkiem Adamem Struzikiem, Starostwu Powiatowemu w Pruszkowie z Starostą Pruszkowskim Krzysztofem Rymuzą, Gminie Brwinów z Burmistrzem Arkadiuszem Kosińskim oraz Ambasadzie Szwajcarii w Polsce.

– Koszty inwestycji wyniosły 35 mln euro. „Chcielibyśmy również podziękować firmie Siemens Mobility, której lokomotywa Vectron MS prezentowana dzisiaj w naszym terminalu jest doskonałym przykładem nowoczesnego i bardzo zaawansowanego technologicznie pojazdu, który ma wspierać transport intermodalny w Polsce i Europie – dodał Stahlhut.

Inwestycja w wysoką wydajność i ochronę środowiska

Hupac rozpoczął realizację projektu terminala w 2017 roku, początkowo zapewniając dostęp drogowy i kolejowy. Po przerwie związanej z pandemią prace budowlane zostały wznowione w marcu 2021 roku i zakończone pod koniec sierpnia 2022 roku. Obiekt zajmuje powierzchnię 140 000 m2 i obejmuje strefę odpraw, obszar przeładunkowo - manewrowy o powierzchni 42 000 m2, pomieszczenia biurowe oraz budynki techniczne. Dodatkowo HUPAC dysponuje drugą częścią działki o powierzchni 160.000 m2, która stanowi obecnie wolny teren pod dalsze inwestycje.

Około 40% powierzchni jest powierzchnią biologicznie czynną i zostaną na niej nasadzone drzewa, krzewy i posiane trawniki. „W ten sposób zmniejszamy ilość powierzchni nieprzepuszczalnej i chronimy naturę i środowisko“ - wyjaśnia Dario Arcotti, Dyrektor Inżynierii Hupac SA. Cały obszar przeładunkowy terminalu jest wyposażony w podziemny system kanalizacji deszczowej oraz system awaryjny odprowadzania wód deszczowych, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu, tak aby zapobiec ewentualnemu przedostaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych.

Właścicielem i operatorem obiektu jest polska firma Hupac Terminal Brwinów Sp z o.o. Przekazanie do eksploatacji nastąpi jesienią 2022 r. W początkowej fazie terminal będzie pracował na dwie zmiany. „Cieszymy się na to wyzwanie i chcemy zaoferować naszym klientom prawdziwą wartość dodaną dzięki licznym usługom dodatkowym“ - mówi Diana Batko, Dyrektor zarządzający spółki Hupac w Polsce. Oprócz sprawnego przeładunku zakres usług obejmuje m.in. obsługę celną, możliwość podłączenia naczep do kolumn z gniazdami T-ISO, oraz ważenie jednostek ładunkowych. Terminal jest dostępny dla wszystkich kolei zgodnie z obowiązującym prawem UE.

Węzeł europejskiego transportu intermodalnego

– Terminal w Brwinowie stwarza realne możliwości dalszego rozwoju transportu intermodalnego - mówi Renzo Capanni, który pod koniec sierpnia przejął odpowiedzialność za jednostkę biznesową Shuttle Net North East firmy Hupac Intermodal. „Dotychczas w promieniu 120 kilometrów od stolicy Polski nie było rezerw przepustowości dla transportu intermodalnego. Nowy terminal stwarza zupełnie nowe perspektywy rozwoju całego sektora.

Po uruchomieniu terminalu jesienią 2022 roku, Hupac będzie stopniowo przenosił istniejące połączenia do nowego obiektu.

– Brwinów położony w sercu Polski to idealna lokalizacja dla międzynarodowego połączenia polskiego rynku transportowego. W perspektywie średnioterminowej widzimy perspektywy nie tylko we wzmocnieniu ruchu na osi wschód-zachód, ale także w rozwoju ruchu na osi północ-południe, gdzie Brwinów może przejąć funkcję centralnego węzła. – dodaje Renzo Capanni.

Czytaj także:
Transport intermodalny w Polsce – przybywa terminali, rosną przeładunki
Międzynarodowy transport multimodalny Frigo Logistics
Przewozy intermodalne w 2021 na plusie

Zaloguj się by skomentować