Zaloguj się

150 mln zł dofinansowania na zakup autobusów, tramwajów i trolejbusów

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie zakupu taboru autobusowego nisko- i zeroemisyjnego z napędem elektrycznym, wodorowym lub gazowym (LNG i CNG) oraz taboru tramwajowego i trolejbusowego. Wnioski można składać do 14 listopada br.

O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia) - miasta i ich obszary funkcjonalne objęte instrumentem ZIT, miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze, o których mowa w rozdziale 3.1.2 Umowy Partnerstwa oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu, operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków UE wynosi 85 proc. Okres kwalifikowalności wydatków: od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 150 mln zł. Na etapie zawierania umów o dofinansowanie, ostatecznie dostępna alokacja uzależniona będzie od aktualnego na dany moment kursu EUR/PLN. Konkurs odbywa się w ramach działania 11.4 – Transport miejski (POIiŚ.11.4/1/22) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj także:
Solaris zakontraktował 2000. autobus elektryczny
Ekologiczny transport publiczny to jedyna alternatywa dla samochodu
Ploiesti zakupiło 20 trolejbusów Solarisa

Zaloguj się by skomentować