Zaloguj się

Beyond.pl i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny rozpoczynają współpracę

  •  Oprac. M.K.
  • Kategoria: Logistyka

Beyond.pl i Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny podpisały umowę o współpracy. Celem zawartego porozumienia jest wspólne wspieranie innowacyjnych projektów technologicznych, które mają potencjał zwiększenia konkurencyjności Polski na technologicznej mapie Europy.

Przedmiotem współpracy Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego i Beyond.pl jest bliska kooperacja w ramach przedsięwzięć naukowo-komercyjnych, z naciskiem na wsparcie projektów wykorzystujących innowacje technologie, m.in. sztuczną inteligencję (AI), machine learning, blockchain, sieci 5G czy Internet Rzeczy (IoT).

- Połączenie naszych zasobów z silnymi kompetencjami naukowymi i inżynieryjnymi Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego to dowód, że nauka i biznes mogą współpracować na rzecz innowacji budowanych w zrównoważony sposób. Do zawiązanej współpracy wnosimy unikalną w skali Europy infrastrukturę bezpiecznych data center, usługi chmurowe w każdym dostępnym modelu, multi-dyscyplinarne kompetencje technologiczne własne i partnerów, a także rozbudowane usługi connectivity pozwalające na udostępnianie hostowanych u nas technologii R&D w całej Centralnej Europie. Wierzę, że poprzez kooperację tego formatu stworzymy warunki do budowy i rozwijania technologii przyszłości przyjaznych dla środowiska, utrzymamy w kraju zdolnych ludzi oraz przyciągniemy atrakcyjnych inwestorów - mówi Wojciech Stramski, CEO w Beyond.pl.

Konsekwencją partnerstwa będzie zapewnianie polskiej sferze badawczo-rozwojowej dostępu do nowoczesnych narzędzi informatycznych, które zaowocują zwiększeniem konkurencyjności regionu i kraju na arenie międzynarodowej.

- Integracja środowisk gospodarczych to klucz do podniesienia poziomu komercjalizacji prac B+R w naszym regionie i kraju. Dzięki porozumieniu z Beyond.pl przedsiębiorcy współpracujący z Łukasiewicz - Poznańskim Instytutem Technologicznym i całą siecią Łukasiewicz zyskają dostęp do najnowszych technologii utrzymywania i przetwarzania danych w unikalnych w skali Europy data centers, co w przypadku tworzenia innowacyjnych produktów ma fundamentalne znaczenie dla ich rozwoju i komercjalizacji – dodaje Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Porozumienie zostało zawarte przez dwa podmioty o wielkopolskich korzeniach, które jednocześnie są liderami w swoich sektorach. Beyond.pl to dostawca bezpiecznych i zrównoważonych usług data center i chmury. Na terenie Poznania spółka posiada dwa połączone prywatnym ringiem centra danych, z czego obiekt Data Center 2 jest uznany za najbezpieczniejsze centrum danych w Polsce i jedno z najbezpieczniejszych w Unii Europejskiej, co potwierdza certyfikacja ANSI/TIA-942 na poziomie Rated 4. Na tle kraju i Europy działalność firmy wyróżnia się również bardzo świadomym podejściem do zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystaniu w 100% zielonej energii do zasilania swoich data centers oraz ich wysokiej efektywności energetycznej (Power Usage Effectivness na poziomie 1.2), co przekłada się na znacząco mniejszą konsumpcję energii w porównaniu z innymi serwerowniami funkcjonującymi w Polsce czy Europie. Z kolei Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest drugim co do wielkości instytutem należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz w Polsce. Obecnie w skład Instytutu wchodzi sześć centrów badawczych, które skupiają się na obszarach związanych z logistyką i nowoczesnymi technologiami, transformacją cyfrową, pojazdami szynowymi, obróbką plastyczną oraz technologiami rolniczymi, spożywczymi i drewna. Każde z centrów realizuje prace w ramach poszczególnych interdyscyplinarnych grup badawczych, które odpowiadają na potrzeby rynkowe.

Czytaj więcej:
- Łukasiewicz partnerem technologicznym Centralnego Portu Komunikacyjnego
- Rusza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
Łukasiewicz - PIT zainaugurował działalność Branżowego Punktu Kontaktowego Transformacji Cyfrowej

Zaloguj się by skomentować