Zaloguj się

Szybkie Tempo Wzrostu Handlu Produktami OTC W Internecie

W latach 2017-2022 rynek handlu internetowego produktami OTC (lekami bez recepty, suplementami diety i dermokosmetykami) rósł w tempie 23% rocznie biorąc pod uwagę dynamikę nominalną. Według naszych prognoz, w 2023 r. jego wartość wyniesie już 2,8 mld zł w cenach netto. Kwota ta obejmuje sprzedaż wyżej wymienionych produktów w aptekach i sklepach internetowych oraz na platformach handlowych (leki mogą być sprzedawane tylko w aptekach internetowych).

Dodatkowi pacjenci przyspieszają wzrost realny, inflacja zwiększa dynamikę nominalną

W ostatnich latach polski rynek handlu internetowego produktami OTC dynamicznie rósł, wspierany rosnącymi wynagrodzeniami Polaków przekładającymi się na wyższy dochód rozporządzalny oraz rosnącą popularnością internetu jako kanału zakupowego. W 2020 r. dodatkowym impulsem do robienia zakupów internetowych była pandemia COVID-19: wówczas zakupy online w niektórych przypadkach zastąpiły zakupy w sklepach stacjonarnych, gdy te ostatnie były przymusowo zamykane.

– Według obliczeń PMR w 2022 r. dynamika rynku handlu internetowego produktami OTC ponownie wzrosła, na co największy wpływ miała wysoka inflacja. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem był i będzie w kolejnych latach pobyt około 1,5 mln uchodźców z Ukrainy w Polsce (średniorocznie), którzy wesprą realne wzrosty rynku, szczególnie w zakresie zakupu leków OTC. – Monika Stefańczyk, Dyrektor działu analiz rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia w PMR, autor raportu.

Dojrzewający rynek OTC e-commerce

W 2023 r. dynamika nominalna rynku będzie nadal dwucyfrowa – w dalszym ciągu wspierana podwyższoną inflacją. Warto dodać, że rynek internetowej sprzedaży produktów OTC będzie rósł w podobnym tempie jak cały rynek e-commerce w Polsce. W poprzednich latach rozwijał się on nieco szybciej niż cały rynek handlu internetowego. Wynikało to z faktu późniejszego startu trendu zakupów internetowych np. leków OTC w porównaniu do innych produktów kupowanych online. W kolejnych latach będziemy mieć do czynienia z coraz bardziej dojrzałym rynkiem internetowym OTC.

Otoczenie makroekonomiczne nie będzie sprzyjające dla rozwoju rynku handlu internetowego produktami OTC w latach 2023-2024. Dopiero od 2025 r. będzie umiarkowanie wspierało rozwój tego rynku. Natomiast czynnikiem, który zwiększy nasze wydatki na zdrowie, jest tzw. „dług zdrowotny”, który powstał w latach 2020-2021 w okresie pandemii COVID-19. Z powodu ograniczonej możliwości korzystania z usług medycznych w tym okresie wielu pacjentów zaniedbało swoje dolegliwości, przez co od 2022 r. byli zmuszeni ponieść wyższe koszty leczenia, w tym wyrobów medycznych i farmaceutycznych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt starzenia się społeczeństwa, co powiększa populację osób skarżących się na róże dolegliwości, którzy jednocześnie coraz częściej potrafią zrobić zakupy online.

Więcej informacji pod linkiem.

Czytaj także:
Jak dyrektywy Omnibus zmienią e-commerce?
Inflacja a kanał e-commerce
- Jak podsumować 2022 rok, a także jakie trendy, zmiany oraz wyzwania przyniesie 2023 rok dla rynku e-commerce?

Zaloguj się by skomentować