Zaloguj się

Poczta Polska zakończyła testy technologii RFID

  •  Oprac. M.K.
  • Kategoria: Logistyka

W Poczcie Polskiej zakończyły się testy technologii RFID w ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego we współpracy z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym. System RFID na tę skalę nie był dotąd testowany nigdzie indziej na świecie. Testy odbyły się jednocześnie aż w 3 sortowniach: w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu, przez które przechodzą przesyłki paczkowe, paletowe i listowe.

Technologia RFID jest znana nie od dziś. W branży kurierskiej wciąż stanowi jednak nowość i niewiele firm decyduje się na jej wdrożenie na szeroką skalę. Z tej przyczyny testy zrealizowane przez narodowego operatora stanowią innowację na skalę światową. RFID automatyzuje, upraszcza i przyspiesza procesy identyfikacyjne opracowywanych przesyłek. Dzięki zastosowaniu technologii przesyłkę będzie można śledzić na każdym etapie jej podróży, na bieżąco reagując na zdarzenia w łańcuchu dostaw, by jeszcze lepiej spełniał on swoje zadania, a klient szybciej i sprawniej otrzymywał zamówiony towar.

- Realizacja usług pocztowych w tak rozległej sieci logistycznej, jaką dysponuje Poczta Polska, wymaga sprawnego systemu i postępującej automatyzacji zachodzących procesów. Zgodnie ze strategią Spółki inwestujemy w obszar logistyki, zarówno poprzez modernizację obiektów logistycznych i parku maszynowego, jak i testowanie nowych technologii. Wielowektorowe i komplementarne działania to klucz do sprawnej i szybkiej obsługi rosnącego wolumenu perspektywicznych przesyłek kurierskich i paczkowych - podkreśla Krzysztof Falkowski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

W ramach realizacji projektu Poczta Polska współpracuje z partnerami: Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym, odpowiedzialnym za wkład naukowo-badawczy, część analityczną oraz scenariusze testów realizowanych w bieżącym i kolejnym etapie, oraz konsorcjum Orange/Hadatap (dostawcą i wykonawcą instalacji RFID). RFID to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna jego wartość wynosi ponad 9 mln zł.

- Poczta jest otwarta na nowe technologie, informatyzacja i automatyzacja obsługi przesyłek pocztowych to jeden z istotnych kierunków naszej strategii rozwoju, która stawia na nowoczesność i efektywność wdrażanych rozwiązań. Dzięki współpracy ze środowiskami naukowymi badamy rozwiązania przekładające się bezpośrednio na podniesienie poziomu jakości i bezpieczeństwa naszych usług. To ważne, aby polskie firmy korzystały z osiągnięć polskiej nauki i stosowały innowacyjne rozwiązania - mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Przeprowadzone testy polegały na śledzeniu przepływu przesyłek oznakowanych znacznikami RFID od momentu rejestracji w systemie (sortownia początkowa), do momentu dostarczenia przesyłek do miejsca przeznaczenia (sortownia końcowa).

- Cieszę się, że Łukasiewicz mógł uczestniczyć w projekcie, który bez wątpienia przyczyni się do rozwoju usług kurierskich w Polsce. Dzięki nowemu rozwiązaniu przesyłka będzie mogła szybciej niż do tej pory trafić do klientów Poczty Polskiej. Polskie firmy powinny inwestować w innowacje, bo przez to zwiększają swoją konkurencyjność. Szczególnie istotne jest to dziś, gdy sytuacja rynkowa wymaga od nowoczesnych przedsiębiorstw szybkich reakcji. Technologia RFID doskonale odnajduje się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Testy przeprowadzono na obsługiwanych przez Pocztę przesyłkach paczkowych i paletowych oraz listowych. Na każdej przesyłce umieszczono dodatkową etykietę zawierającą tzw. znacznik pasywny RFID, podobny do tych używanych jako zabezpieczenie towarów. W pamięci znacznika zakodowano dane przesyłki. Od momentu nadania system anten i czytników radiowych śledził przepływ przesyłek wewnątrz obiektów, jak również w trakcie załadunku i rozładunku. Dodatkowo system zaprojektowano i zaprogramowano tak, aby na dokach załadowczych pojawiał się sygnał świetlny informujący o prawidłowości kierowania przesyłek.

- Obecnie zakończyliśmy już wszystkie prace badawcze nad zastosowaniem technologii RFID w sieci dystrybucyjnej Poczty Polskiej. W ramach projektu przeprowadzono setki testów i badań, opracowano prototypy nowych rozwiązań, takich jak wyjątkowo wydajna komora skanująca dla potrzeb realizacji inwentaryzacji wielu przesyłek jednocześnie w czasie kilkunastu sekund. Ponadto w projekcie zmapowano także wszystkie procesy operacyjne i zaproponowano szereg zmian i usprawnień organizacyjnych i technologicznych, które docelowo pomogą wprowadzić naszego krajowego operatora pocztowego na poziom zgodny z ideą logistyki 4.0 – podkreśla Michał Grabia, Dyrektor Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym.

Wyniki testów pokazują, że wykorzystanie wielkoskalowej technologii RFID ma bardzo duży potencjał i może przynieść różnorakie korzyści. Ograniczenie lub eliminacja ręcznego skanowania przesyłek pozwala na uproszczenie i usprawnienie procesów operacyjnych, a szybsza rejestracja przesyłek w systemie, to większa efektywność ich sortowania i większa przepustowość sortowni. Monitorowanie przesyłek na poszczególnych etapach procesów oraz automatyczna sygnalizacja błędów przekłada się na większe bezpieczeństwo i terminowość, które są niezwykle ważne dla klientów.

Czytaj także:
Największa w historii Poczty Polskiej inwestycja w automatyzację procesów logistycznych
Przesyłki Poczty Polskiej SA pod nadzorem RFID
Nowa sortownia Poczty Polskiej w Kaliszu

Zaloguj się by skomentować