Zaloguj się

Znowelizowane rozporządzenie AFIR toruje drogę dla elektrycznych samochodów ciężarowych

Publiczne ładowarki dla elektrycznych ciężarówek będą musiały być montowane w regularnych odstępach czasu wzdłuż autostrad w Unii Europejskiej oraz w dużych miastach, zgodnie z nowym rozporządzeniem uzgodnionym wczoraj wieczorem przez posłów do Parlamentu Europejskiej i rządy państw członkowskich. Europejska federacja organizacji pozarządowych Transport & Environment (T&E) powiedziała, że znowelizowane rozporządzenie w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) usuwa kluczową przeszkodę w ustanowieniu przez UE bardziej ambitnych celów w zakresie norm emisji CO2 dla nowych ciężarówek, gwarantując rozwój infrastruktury do ładowania dla pojazdów ciężkich. Znowelizowane rozporządzenie wymaga również, aby infrastruktura do ładowania samochodów nadążała za liczbą pojazdów elektrycznych w każdym kraju UE.

Do 2030 roku państwa członkowskie muszą zbudować publicznie dostępne ładowarki dla ciężarowych o sumarycznej mocy 3600 kW, które będą ulokowane co 60 km wzdłuż głównych autostrad UE. Na drugorzędnych autostradach i drogach szybkiego ruchu, tzw. sieci komplementarnej TEN-T, ładowarki dla ciężarówek będą umiejscowione co 100 km, a ich sumaryczna moc wyniesie 1500 kW. Do tego roku 2030 huby ładowania dla ciężarówek będą dostępne w każdym większym mieście, a na każdym wyznaczonym „bezpiecznym parkingu dla ciężarówek” będą musiały znajdować się cztery stacje ładowania.

Według T&E, tak ambitne cele dla infrastruktury do ładowania dla ciężarówek oznaczają, że będzie można znacząco zwiększyć normy redukcji emisji CO2 dla nowych samochodów ciężarowych w 2030 roku – jest to kluczowa regulacja, która spowoduje wzrost produkcji i rejestracji elektrycznych ciężarówek. Komisja Europejska zaproponowała jedynie 45-procentową redukcję emisji CO2 z nowych samochodów ciężarowych sprzedawanych w 2030 roku względem 2020, ale Parlament Europejski i rządy mogą ten cel podwyższyć, zanim znowelizowane przepisy w sprawie redukcji emisji z nowych ciężarówek wejdą w życie. Rozporządzenie AFIR zakłada również budowę nowych stacji tankowania wodoru dla przyszłej floty ciężarówek wodorowych.

– Ładowanie jest często wymieniane jako duża przeszkoda w szybszym wprowadzeniu na rynek zeroemisyjnych ciężarówek, ale teraz ustawodawcy usunęli tę blokadę. Unijne przepisy dotyczące infrastruktury ładowania odblokowują ambitniejsze cele klimatyczne dla producentów ciężarówek, co z kolei przyczyni się do redukcji emisji CO2 z całego sektora transportu drogowego w UE. Posłowie do Parlamentu Europejskiego i rządy mogą zwiększyć cele w zakresie emisji CO2 dla ciężarówek, mając pewność, że infrastruktura do ładowania ciężarówek będzie gotowa – powiedział Fabian Sperka, ekspert w T&E.

W przypadku samochodów osobowych nowe cele tzw. flotowe zakładają. powiązanie rozwoju floty samochodów z napędem elektrycznym ze wzrostem mocy publicznej infrastruktury ładowania. Do 2025 r. wszystkie główne autostrady będą musiały mieć punkt ładowania co 60 km, a do 2030 r. wymóg ten zostanie rozszerzony na wszystkie komplementarne drogi szybkiego ruchu. Wszystkie stacje szybkiego ładowania w UE będą musiały umożliwiać płatność kartami bankowymi.

– Strach przed ładowanie samochodu stanie się przeszłością. Państwa członkowskie będą teraz prawnie zobowiązane do rozbudowy infrastruktury w miarę wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych. Kierowcy samochodów elektrycznych będą mogli płacić kartą bankową w całej Europie. Naładowanie pojazdu elektrycznego w Rumunii będzie równie łatwe, jak dziś zatankowanie w Niemczech – powiedział Rafał Bajczuk, starszy analityk w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. 

W sektorze żeglugi porty europejskie będą po raz pierwszy zobowiązane do udostępniania energii elektrycznej pobieranej z lądu dla kontenerowców i statków pasażerskich od 2030 r., co pomoże zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w miastach portowych. Kraje UE będą teraz również zobowiązane do zgłaszania swoich planów zielonych punktów bunkrowania, w tym infrastruktury tankowania energii elektrycznej, wodoru, metanolu i amoniaku w swoich portach. Zapewnia to kluczowe informacje dla firm żeglugowych inwestujących w statki napędzane czystymi paliwami. Umowa jest następstwem przyjęcia w prawie UE pierwszego na świecie wymogu dotyczącego ekologicznego paliwa dla statków.

Przed wejściem w życie rozporządzenie AFIR będzie musiało być jeszcze raz formalnie zatwierdzone przez państwa członkowskie UE i Parlament Europejski.

Czytaj także:
Dynamiczny rozwój Volvo na rynku elektrycznych samochodów ciężarowych
Zeroemisyjne usługi kurierskie: DHL Parcel inwestuje w kolejne elektryki MAN
InPost dostarczył niemal 30 milionów paczek autami elektrycznymi w 2022 roku

Zaloguj się by skomentować