Zaloguj się

Przewozy towarowe koleją. Najnowsze dane UTK

W sierpniu 2023 r. przetransportowano koleją ponad 19,2 mln ton ładunków. W zestawieniu z sierpniem 2022 r. to wartość mniejsza o 1,6 mln ton (-7,8%). Praca przewozowa zrealizowana przez pociągi towarowe w ubiegłym miesiącu wyniosła ponad 5,1 mld tonokilometrów, czyli o 0,2 mld tonokilometrów mniej (-4,5%) niż przed rokiem. W przypadku pracy eksploatacyjnej, która w sierpniu 2023 r. wyniosła 6,9 mln pociagokilometrów, odnotowano spadek o prawie 0,5 mln pociągokilometrów (-6,2%) w zestawieniu rok do roku. Średnia odległość przewozu 1 tony ładunków w sierpniu 2023 r. wyniosła 266 km, to więcej o ponad 9 km niż w sierpniu 2022 r.

Sierpień 2023 r. w kolejowych przewozach towarowych był nieznacznie lepszy w porówaniu z lipcem 2023 r. pod względem masy przewiezionych towarów i wykonanej pracy przewozowej. Kolej obsłużyła o 0,5 mln ton ładunków więcej (+2,9%), a także o prawie 0,04 mld tonokilometrów (+0,7%) wzrosła wielkość pracy przewozowej. W przypadku pracy eksploatacyjnej odnotowano spadek o 0,2 mln pociągokilometrów (-2,8%). W sierpniu niższa niż w lipcu – o 6 km – była również średnia odległość przewozu jednej tony ładunku.

Od początku tego roku koleją przewieziono prawie 153,3 mln ton ładunków, praca przewozowa wykonana przez pociągi towarowe wyniosła ponad 41 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość prawie 56,5 mln pociągokilometrów. Porównując te dane z okresem styczeń – sierpień 2022 r., nastąpił spadek o 13,6 mln ton (-8,2%) w masie przewiezionych towarów, o ponad 0,3 mld tonokilometrów (-0,8%) w wielkości wykonanej pracy przewozowej i o ponad 1,4 mln pociągokilometrów (-2,5%) w wykazanej pracy eksploatacyjnej.

Źródło: Urząd Transportu Kolejowego

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 09 październik 2023 12:07
Zaloguj się by skomentować