Zaloguj się

FM Logistic stawia na zeroemisyjność

Elektromobilność było z pewnością jednym z najczęściej powtarzanych słów w 2023 roku w kontekście branży TSL. Było również jednym z najczęściej powtarzanych słów w FM Logistic. Operator logistyczny przechodzi od słów do czynów, poszukując rozwiązań dla realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w transporcie. Ponad 1,81 tony CO2 zaoszczędzone po przejechaniu blisko 1900 kilometrów. To jeden z rezultatów zakończonych niedawno testów elektrycznej floty. Tym razem przeprowadzono je wspólnie z firmami Makro i Lotte Wedel.

FM Logistic monitoruje wpływ transportu swoich klientów na środowisko, by na podstawie wiarygodnych danych o emisji CO2 i zanieczyszczeniu powietrza wybrać najlepszą kombinację rozwiązań transportowych. Pracuje z partnerami, by móc zaproponować alternatywne źródła energii w transporcie. Doświadczenie i dane zebrane podczas poprzednich testów na mniejszym aucie skłoniły firmę do rozszerzenia programu testowego na większe pojazdy. Ciężarówka wraz z nowoczesną naczepą chłodniczą z floty FM Logistic transportowała towary klientów z branży FMCG – Makro i Lotte Wedel, czyli produkty świeże jak warzywa, owoce i mięso, a także wyroby czekoladowe.

– Z uwagą przyglądamy się i aktywnie angażujemy w działania FM Logistic zmierzające w kierunku tworzenia bardziej zrównoważonych rozwiązań w transporcie m.in. poprzez rozwój elektromobilności. Stanowi on integralny element łańcucha wartości Wedla, dlatego cieszymy się, że to podejście jest tożsame z naszym i wpisuje się w charakter planowanych przez nas inicjatyw redukcyjnych Co2, jako kolejny etap po wyliczeniu śladu węglowego naszej organizacji. – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierowniczka Komunikacji Korporacyjnej i ESG w firmie Lotte Wedel.

Podczas ośmiu dni testów auto przejechało blisko 1900 km i wykonało 11 transportów na trasie Mszczonów – Warszawa, przewożąc towary w warunkach kontrolowanej temperatury, co dodatkowo zwiększyło wartość analityczną testów.

– Transport z zachowaniem temperatury to ważna część oferowanych przez nas usług. Podczas testów chcieliśmy sprawdzić, jak elektryczny ciągnik sprawdzi się w tym segmencie. Testy dostarczyły nam cennych informacji na temat tego, jak zmienia się zasięg pojazdu w zależności od różnych czynników, takich jak kategoria drogi (droga ekspresowa, lokalna lub miejska), natężenie ruchu, warunki pogodowe, waga przewożonego ładunku styl jazdy kierowcy i uzyskiwane opory toczenia. Ponadto zbadaliśmy wpływ rekuperacji na zasięg, ilość energii, którą można odzyskać, oraz zidentyfikowaliśmy optymalne lokalizacje i wymagania dotyczące mocy ładowarek. Analiza tych danych pozwoli nam ocenić możliwość zastosowania w transporcie w pełni elektrycznych pojazdów ciężarowych oraz pomoże opracować właściwą strategię biznesową i szczegółowy plan elektryfikacji floty w zależności od branży i regionu kraju – wyjaśnia Andrzej Wacyk, Transport Administration and Support Director - Central Europe, nadzorujący w FM Logistic wdrażanie strategii elektromobilności.

Dostęp do infrastruktury ładownia to jedno z kluczowych wyzwań przy wdrażaniu elektrycznej floty. Według najnowszego raportu „Polish EV Outlook 2023” przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych do chwili obecnej tylko 10 z 37 zobowiązanych samorządów wypełniło obowiązki w zakresie minimalnej liczby punktów ładowania, przewidzianych w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych. Tymczasem termin realizacji tych wymogów upłynął w marcu 2021 r. Dane zawarte w raporcie PSPA pokazują również, że niemal 60% ogólnodostępnych stacji ładowania funkcjonuje w 37 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Liderem jest Warszawa, a następnie Gdańsk, Katowice, Kraków i Szczecin. Wśród województw przoduje mazowieckie, którego udział w polskiej sieci infrastruktury wynosi ponad 17%. Kolejne miejsca zajmują województwa śląskie (13,1%) i pomorskie (9,8%). Najniższy udział punktów odnotowano w województwie świętokrzyskim (1,1%), lubelskim (1,8%) oraz lubuskim i podlaskim (po 2%).

Planowanie dalekozasięgowego transportu przy zastosowaniu aut elektrycznych jest w chwili obecnej trudne, w związku z tym zastosowanie tego typu floty koncentruje się na dystrybucji lokalnej. Producenci samochodów wciąż pracują nad zwiększeniem pojemności baterii, ale kluczowa dla rozwoju transportu elektrycznego będzie rozbudowa sieci punktów ładowania, zwłaszcza tych zlokalizowanych przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. Szczególnie że liczba zarejestrowanych aut stale rośnie. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Licznik Elektromobilności, na koniec listopada 2023 r. liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych w Polsce osiągnęła 94 tys. i wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 54%. Co więcej, liczba pojazdów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym sięga już 5,6 tys. To jasny sygnał, że elektryczne rozwiązania zyskują na znaczeniu również w sektorze transportu towarowego.

Samo wykorzystane do testów auto, wyposażone w nowoczesne rozwiązania zdobyło pozytywne opinie kierowców. W kabinie panuje cisza, a komfort pracy kierowcy został zdecydowanie podniesiony. Parametry techniczne pojazdu, rozwiązania telematyczne, jak i łatwość eksploatacji, również zostały ocenione na plus. Nie wygoda jest jednak kwestią kluczową. Zamiana silnika spalinowego na elektryczny pozwoliła zmniejszyć emisję CO2 o ponad 1,81 t na dystansie 1900 km.

– Takie efekty cieszą, bowiem zbliżają nas do realizacji planu Transport 4.0, który jest jednym z elementów przyjętej w 2021 roku przez FM Logistic strategii Powering 2030. – dodaje Andrzej Wacyk. - Założeniem strategii jest budowanie zrównoważonej logistyki i przyjaznych dla świata, odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Efektem ma być zmiana nawyków konsumenckich oraz świadoma i zrównoważona konsumpcja.

W 2024 roku FM Logistic planuje kontynuować projekt transformacji w kierunku zeroemisyjnego transportu. Zaplanowane są już testy pojazdów z różnych segmentów, różnych marek przeznaczonych do dystrybucji miejskiej, transportu lokalnego, transportu ciężkiego, transportu leków i produktów świeżych. Już na początku roku FM Logistic zrealizuje pierwszy długoterminowy projekt przy użyciu elektrycznego ciągnika siodłowego na regularnych trasach. Coraz szerszy zakresów działań w kierunku elektromobilności potwierdza, że FM Logistic stawia na innowacyjne rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na ekologiczny rozwój branży TSL. Pierwszym krokiem była ubiegłoroczna inwestycja w naczepy z panelami solarnymi. Z kolei hiszpański oddział testuje wózki widłowe z napędem wodorowym. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące i projekt ten będzie rozszerzany na kolejne kraje.

Czytaj także:
Licznik Elektromobilności: 2023 dobrym rokiem dla sektora e-mobility
Solaris z zamówieniem od BVG Berlin na 50 autobusów elektrycznych
Webfleet wspomaga FlixBus w rozwoju bezpieczniejszej sieci autobusów

Zaloguj się by skomentować