Zaloguj się

CEVA Logistics organizuje dostawy leków ratujących życie w Afryce

CEVA Logistics, w imieniu międzynarodowej organizacji humanitarnej, odpowiada za transport ratujących życie leków przeciwmalarycznych do punktów medycznych w najodleglejszych regionach Afryki. Największym wyzwaniem są nieprzewidywalne warunki pogodowe, ograniczona dostępność oraz słabo rozwinięta sieć drogowa i telekomunikacyjna. Jak organizowane są, często w ekstremalnie trudnych warunkach i bez dostępu do technologii, dostawy lekarstw do odciętych od świata wiosek i społeczności? 

Za organizację dostaw leków na malarię odpowiada Aluma David, specjalista ds. logistyki CEVA Logistics Afryka. Pierwszy etap procesu organizacji dostaw leków przeciwmalarycznych przebiega dokładnie w taki sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku standardowych projektów logistycznych. Najpierw przesyłki z lekami przeciwmalarycznymi przewożone są do dużych miast, a stamtąd drogą lotniczą docierają do regionalnych centrów przeładunkowych. Tu odbiera je zespół Aluma Davida. Ich zadaniem jest wynajem miejsca w lokalnych magazynach i zapewnienie bezpiecznych warunków przechowywania lekarstw, do czasu, gdy będzie możliwa dostawa. Ze względu na duże odległości między wioskami, a jednocześnie niewielką ilość leków, które muszą być dostarczone do punktów medycznych, kluczowe znaczenie odgrywa precyzyjne zaplanowanie dostaw drogowych. Każda z nich wymaga indywidualnego podejścia i bardzo dobrej znajomości specyfiki terenu. Kluczowe znaczenie dla zespołu CEVA mają zarówno potrzeby zgłaszane przez punkty medyczne, jak i warunki drogowe czy pogodowe. Co więcej, część lekarstw wymaga transportu w temperaturze kontrolowanej, co jeszcze bardziej zwiększa presję na terminowość dostaw.

Wyjątkowe wyzwania
Standardowo leki przewożone są do punktów medycznych za pomocą samochodów ciężarowych lub terenowych o napędzie 4x4, a odbiorcy zostają wcześniej poinformowani o planowanym rozpoczęciu transportu. Jednak w praktyce nie zawsze jest to tak proste. W tej części świata ważną rolę odgrywa pogoda, a największym wyzwaniem, z punktu widzenia transportu, są obfite opady deszczu. W czasie pory deszczowej drogi często są zalewane i uszkodzone. Trwające nawet kilka miesięcy powodzie całkowicie odcinają od świata wioski i całe rejony. W tej sytuacji nawet najbardziej odporny na trudne warunki terenowe samochód staje się bezużyteczny, a jedynym rozwiązaniem jest wynajem motocykli, wozów zaprzężonych w osły czy tradycyjnych łodzi kanu. Zespoły CEVA muszą wykazać się nie tylko elastycznością i kreatywnością, ale też znaleźć optymalne rozwiązanie kosztowe. A to też jest sporym wyzwaniem, szczególnie w sytuacji, gdy wraz z trudnymi warunkami pogodowymi wzrasta popyt na wynajem łodzi czy wozów. W wyjątkowo ciężkich warunkach, gdy nawet te metody dostawy się nie sprawdzą, podczas przepraw przez wodę ładunki z lekarstwami są przenoszone na głowie przez tragarzy.
Kolejnym dużym wyzwaniem jest niestabilna sytuacja w regionie i ryzyko wystąpienia konfliktów zbrojnych na trasach dostawy. Dla CEVA priorytetem zawsze jest bezpieczeństwo, dlatego lokalny zespół, dzięki wiedzy i kontaktom z ekspertami ds. bezpieczeństwa, na bieżąco monitoruje sytuację, organizując dostawy, wtedy, gdy jest to możliwe. Sporym utrudnieniem jest także brak stałej komunikacji z ośrodkami medycznymi, co z kolei wynika z nierównomiernego pokrycia siecią i jej częstych awarii. W praktyce oznacza to, że nie zawsze jest możliwe wcześniejsze powiadomienie odbiorców o właśnie realizowanej dostawie. W tej sytuacji pracownicy, już na miejscu, muszą szukać osoby odpowiedzialnej za odbiór przesyłki. Często zdarza się, że w tym czasie przebywa ona poza domem, na przykład pracując w polu.

CEVA dla logistyki humanitarnej
CEVA Logistics realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, w oparciu o 3 filary: Acting for People, Planet, Fair Trade. Jej ważnym elementem jest współpraca z organizacjami non-profit oraz pomocowymi, które firma wspiera w dostarczaniu pomocy humanitarnej na całym świecie. Zespoły ekspertów CEVA, w oparciu o rozbudowaną sieć połączeń lotniczych, drogowych i naziemnych, zarządzają dostawami żywności, artykułów sanitarnych i innych produktów do regionów dotkniętych katastrofami i klęskami żywiołowymi (m.in. CEVA zaangażowała się w pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Maroku, w 2023 roku). Tylko w ciągu ostatnich kilku lat firma przetransportowała ponad 7 000 TEU, wspierając lokalne i międzynarodowe agencje pomocy humanitarnej w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

Czytaj także:
Ile kryzysów potrzeba do skrócenia łańcuchów dostaw?
Ukraińcy na polskim rynku pracy
Logistyka łączy siły, by pomóc Ukrainie

Zaloguj się by skomentować