Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Człowiek w sercu logistyki - debata online: 13 stycznia

Branża logistyczna, dynamicznie rozwijająca się podczas pandemii i planująca dalszy wzrost mocno odczuwa potrzeby kadrowe na każdym poziomie kompetencji. Tymczasem na rynku pracy obserwujemy największy od 15 lat niedobór talentów. Czy w tej sytuacji pozytywne trendy rozwojowe w logistyce utrzymają się również w 2022 roku? Jakie działania mogą podjąć pracodawcy, by zapewnić sobie dostęp do potrzebnych kompetencji? Czy automatyzacja procesów jest najlepszym rozwiązaniem braku kadr? Co prognozy rozwoju dla obszaru logistyki mówią o przyszłym zapotrzebowaniu na pracowników?

Wyzwania rynku pracy na tle rozwoju logistycznego Dolnego Śląska - ciekawa debata, która odbędzie się we wrześniu

Z raportu Banku Światowego nt. jakości usług logistycznych opublikowanego w 2010 roku wynika, że Polska jest na 17 miejscu wśród państw Europy, a piątym pod względem powierzchni państwem w UE. To pokazuje, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w obszarze usług logistycznych. Niektóre regiony w ciągu najbliższych kilku lat będą kluczowe dla rozwoju logistyki, a wśród nich jest Dolny Śląsk.

- Region Dolnego Śląska, ze względu na swoje położenie, stał się dla branży logistycznej bardzo ciekawą lokalizacją. Bliskość do granicy z Niemcami oraz Czechami, dostęp do autostrady A4, dobra komunikacja z zachodnią częścią Polski – wszystko to sprawia, że na Dolnym Śląsku pojawia się coraz więcej inwestycji firm zajmujących się logistyką lub sprzyja to powstawaniu centrów logistycznych dużych, międzynarodowych korporacji - mówi Krzysztof Adamus, menedżer regionu Dolny Śląsk w Randstad. - Wyzwaniem dla firm logistycznych jest zapewnienie przebiegu własnych procesów poprzez dostosowanie wielkości zatrudnienia do sezonowości występującej u ich własnych klientów. Jest to o tyle trudne, że Dolny Śląsk od 2006 roku rozwija się bardzo dynamicznie. Powstaje tu wiele firm produkcyjnych, poszukujących osób z umiejętnościami pożądanymi w logistyce.

Eksperci twierdzą, że już teraz z racji dynamicznego rozwoju na dolnośląskim rynku pracy obserwujemy deficyt specjalistów i siły roboczej w niektórych grupach kwalifikacyjno - zawodowych, a jednocześnie kwalifikacje pracowników nie spełniają oczekiwań pracodawców. Czy rynek pracy nadąża za tym rozwojem? Na ile zapotrzebowanie na pracowników jest proporcjonalne do wielkości rynku logistycznego? Jakie są perspektywy jego rozwoju? Jak przygotować kadrę do rosnących potrzeb na usługi logistyczne i jakie jest znaczenie kadr dla konkurencyjności usług logistycznych?

O tych problemach i wielu innych będzie można podyskutować podczas VII debaty Pracujwlogistyce.pl pt. "Wyzwania rynku pracy na tle rozwoju logistycznego Dolnego Śląska", która odbędzie się 13 września 2012 r. w godz. 12.00 - 15.00  w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Portal Logistyka.net.pl objął debatę patronatem medialnym.

- Celem spotkania jest omówienie w gronie ekspertów istotnych problemów związanych z rozwojem rynku usług logistycznych i zabezpieczenia go w kapitał ludzki, aby firmy, które planują inwestycje i rozwój na terenie Dolnego Śląska mogły przygotować się do wyzwań rynku pracy, potencjału kandydatów, ich aktywizacji zawodowej i jednocześnie wsparcia rozwoju tego regionu - mówi Beata Trochymiak organizator debaty Pracujwlogistyce.pl.

Udział w debacie jest bezpłatny. Na spotkanie zaproszeni są menedżerowie firm TSL, szefowie logistyki sieci handlowych, centrów dystrybucyjnych oraz producenckich. Patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Logistyczne, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (Wrocław). Partnerzy debaty: Randstad, Fracht FWO.