Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Dobry początek roku w intermodalu

W I kwartale tego roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 6,7 mln ton ładunków intermodalnych. Wykonana przy tym praca przewozowa wyniosła ponad 2,3 mld tonokilometrów. To wyniki wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, masa towarów zwiększyła się o 0,9 mln ton (wzrost o 16%).

Raport punktualności niemieckich pociągów Deutsche Bahn w maju 2024 roku

Według najnowszych danych w maju 2024 roku 63,1 % pociągów dalekobieżnych Deutsche Bahn przybyło do celu punktualnie. W tym samym miesiącu punktualność pasażerów wyniosła 68,1 %. Niemieckie przedsiębiorstwo kontynuuje rozbudowę sieci kolejowej, jednak w swoich działaniach uwzględnia także odbywające się Mistrzostwa Europy, aby miejsca budowy nie spowalniały ruchu pociągów.

Polska kolej przyspiesza dzięki sprawdzonym rozwiązaniom

Pokonują setki tysięcy kilometrów rocznie wykazując przy tym niemal całkowitą bezawaryjność – produkowane przez NEWAG S.A. lokomotywy Griffin od 6 lat pracują na swoją reputację. Dla pasażerów dobra informacja jest taka, że wkrótce pojawią się na większej liczbie połączeń obsługiwanych przez PKP Intercity. Na tory wyjedzie 46 nowych Griffinów. O ich niezawodność po raz kolejny zadbają technologie trakcyjne firmy ABB.

PKP CARGO z nowatorskim rozwiązaniem – naczepy na platformach kolejowych

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego w Polsce sektor transportu produkuje 17,6% gazów cieplarnianych. W tej wartości transport drogowy odpowiada aż za 92,3% emisji, a transport kolejowy ma udział jedynie ok. 0,4%. Dodatkowo widoczny jest od lat trend zarówno na rynku polskim jak i europejskim wzrostu masy ładunków przewożonych transportem drogowym w porównaniu z masą ładunków przewożonych koleją. Rośnie też liczba samochodów ciężarowych, przy czym sektor transportu drogowego mierzy się z ciągłymi problemami dotyczącymi braków kadrowych.

Przewozy towarowe w kwietniu 2024 r.

Sukcesywnie przybywa pasażerów kolei, w przewozach towarowych widać nieznaczne odbicie – tak można podsumować wyniki przewozowe na kolei na początku II kwartału tego roku. W kwietniu koleją podróżowało prawie 34,5 mln pasażerów i obsłużono ponad 18,8 mln ton ładunków. W porównaniu do kwietnia 2023 r. to wzrost o 14,4% w liczbie przewiezionych osób i o 4,4% w masie towarów przetransportowanych koleją.

Speedmail kontynuuje współpracę z Kolejami Mazowieckimi

Niezależny operator pocztowy Speedmail wygrał przetarg na obsługę korespondencji Kolei Mazowieckich i przez najbliższe 24 miesiące będzie doręczał przesyłki listowe spółki. Zaoferowana przez operatora kwota okazała się bardziej konkurencyjna od tej zaproponowanej przez operatora wyznaczonego.