Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Alstom dostarczy 13 lokomotyw TRAXX spółce CLIP Intermodal

Alstom, globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, oraz CLIP Intermodal, firma działająca w sektorze transportu intermodalnego, będąca częścią CLIP Group S.A., ogłaszają podpisanie w pierwszym kwartale 2024 roku umów na łączne dostawy 13 lokomotyw wielosystemowych Traxx trzeciej generacji. Lokomotywy Traxx będą miały homologację w europejskim korytarzu uwzględniającym Polskę, Niemcy Belgię, Luksemburg, Austrię i Francję. Za produkcję taboru odpowiada zakład Alstom w Kassel w Niemczech, natomiast nadwozia lokomotyw powstaną we wrocławskim zakładzie Alstom Polska.

CARGOUNIT zwiększa zamówienie lokomotyw w PESA

CARGOUNIT to jedna z największych firm zajmujących się wynajmem lokomotyw i lider tego typu usług w Europie Środkowo Wschodniej. W październiku 2022 roku Spółka posiadająca flotę ponad 200 lokomotyw podpisała z PESA umowę zakładającą dostawę dziesięciu pojazdów, z opcją na dostawę 20 kolejnych lokomotyw. Ostatecznie zamówienie zostało zwiększone i bydgoski producent dostarczy w sumie 40 Gamy Marathon do końca 2024 roku.

PCC Intermodal SA włącza do eksploatacji lokomotywy elektryczne Traxx od Alstom

Z końcem czerwca 2023 roku  Alstom - globalny lider w dziedzinie inteligentnej i zrównoważonej mobilności, dostarczył cztery wielosystemowe lokomotywy elektryczne Traxx 3 MS wiodącemu operatorowi intermodalnemu - PCC Intermodal SA. Kontrakt na dostawę lokomotyw, wraz z certyfikacją i szkoleniami, został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego celem jest promocja i wdrażanie niskoemisyjnych rozwiązań transportowych.

CARGOUNIT z 9 nowymi Vectronami od Siemens Mobility

CARGOUNIT polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z wiodących tego typu podmiotów w Europie, zdecydowała się zakupić kolejnych 9 lokomotyw Vectron. Łącznie firma będzie mieć w swojej flocie aż 42 elektrowozy Siemensa (36 Vectronów i 6 Smartronów), stając się największym odbiorcą tego typu pojazdów w Polsce.

Lokomotywy Gama Marathon od Cargounit dla Olavion

Cargounit i Olavion, spółka wchodząca w skład Grupy Unimot, podpisały ramową umowę najmu lokomotyw oraz umowy szczegółowe na najem 8 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych Gama Marathon z silnikiem dojazdowym. Pierwsza lokomotywa Gama Marathon trafiła w kwietniu tego roku do Olavion, a kolejne mają zostać przekazane przewoźnikowi do końca roku.

NEWAg dostarcza lokomotywy Dragon 2 dla PKP CARGO

PKP CARGO odebrało pierwszą partię dwunastu dwusystemowych lokomotyw elektrycznych Dragon 2 wyprodukowanych przez nowosądecki Newag. Zakup nowych lokomotyw to istotny element podnoszenia efektywności operacyjnej, która jest jednym z najważniejszych celów strategicznych Grupy PKP CARGO.

PKP Intercity podpisuje umowę na zakup 20 nowych lokomotyw

PKP Intercity podpisało umowę z nowosądecką spółką NEWAG na zakup 20 lokomotyw elektrycznych. W ramach kontraktu zakupione zostaną lokomotywy Griffin – co przyczyni się do rozbudowy parku taborowego o platformy tych lokomotyw. Warta ponad 500 mln zł brutto umowa jest kolejnym krokiem we wzmacnianiu parku lokomotyw PKP Intercity i zwiększaniu komfortu podróży.