Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Kolejowe przewozy towarowe - ważne podsumowanie UTK

W 2022 r. przewoźnicy towarowi przetransportowali ponad 88,5 mln ton ładunków i wykonali pracę przewozową na poziomie 27,4 mld tonokilometrów. Masa przewiezionych towarów w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 2,7%, przy jednoczesnym wzroście wykonanej pracy przewozowej o 10,5%.

UTK publikuje dane o przewozach ładunków niebezpiecznych w Polsce w 2022 r.

W 2022 r. zwiększyły się przewozy ładunków niebezpiecznych koleją w stosunku do 2021 r. Masa ładunków wyniosła 30,9 mln ton, natomiast praca przewozowa 10,7 mld tono-km. W porównaniu rok do roku masa przewiezionych towarów wzrosła o 4,7%, a praca przewozowa o 10,3%. W 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 30,9 mln ton ładunków niebezpiecznych wobec 29,5 mln ton w 2021 r.

Kolejowe wyniki przewozowe - kwiecień 2023

W kwietniu 2023 r. koleją podróżowało prawie 30,1 mln pasażerów i przewieziono ponad 18 mln ton towarów. W porównaniu z kwietniem 2022 r. to wzrost o 11,7% w liczbie przewiezionych osób i spadek o 15,3% w masie przetransportowanych koleją towarów.

CARGOUNIT zakupiło nowe lokomotywy Siemens Mobility

CARGOUNIT, polska firma zajmująca się wynajmem lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej, a także jeden z wiodących tego typu podmiotów w Europie odebrała kolejne dwie lokomotywy Vectron oraz zdecydowała się zakupić nowe lokomotywy od Siemens Mobility. Łącznie CARGOUNIT będzie mieć w swojej flocie aż 33 pojazdy Siemensa.