Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego nabrzeża T3 w Baltic Hub

5 czerwca 2024 na terenie Baltic Hub odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę trzeciego terminalu T3. Rozbudowa największego terminalu kontenerowego na Bałtyku o kolejne, trzecie głębokowodne nabrzeże wraz z placami składowymi, nie tylko umacnia jego pozycję na Bałtyku, ale jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do powstania jednego z największych kompleksów terminali kontenerowych w Europie.

Rosną koszty transportu morskiego

Coraz częściej statki płynące między portami w Europie i Azji wybierają trasy wokół kontynentu afrykańskiego z pominięciem Kanału Sueskiego. Ma to niebagatelny wpływ na wzrost stawek frachtu morskiego, w tym stawek kontenerowych. Morze Czerwone to najkrótsza droga morska transportu towarów z Azji do Europy, którą realizowane jest 25–30 proc. morskiego transportu kontenerowego. Nie ustają ataki jemeńskich bojowników Huti na statki handlowe płynące przez Morze Czerwone.

Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w transporcie oceanicznym

Od stycznia 2024 r., system EU ETS zostanie rozszerzony o emisje z transportu morskiego, aby pomóc Europie osiągnąć cel redukcji emisji netto. W systemie EU ETS to rząd ustala maksymalną dozwoloną ilość emisji, co w praktyce oznacza, że linie żeglugowe będą musiały kupować i wygaszać (=wykorzystywać) uprawnienia do emisji EU ETS za każdą tonę zgłoszonych emisji CO2e i przenosić te koszty na swoich klientów.

Większe statki w OT Port Gdynia

W ramach zrealizowanej przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia inwestycji m.in. przebudowano wejście do portu Gdynia, zbudowano obrotnicę, pogłębiono główny kanał portowy oraz basen V w części nowego Nabrzeża Rumuńskiego dzierżawionego przez OTPG. Na Nabrzeżu Rumuńskim mogą już być przyjmowane statki o zanurzeniu do 14,5 m (dotychczas było to 13 m).

Pierwsze bezpośrednie zawinięcie statku serwisu MSC SWAN do Portu Gdynia

W dniu 22.08.2023 w godzinach wieczornych do terminala kontenerowego BCT w Porcie Gdynia zawinął pierwszy bezpośrednio płynący z Dalekiego Wschodu statek przywróconego w maju tego roku przez  włosko-szwajcarskiego armatora MSC serwisu SWAN łączącego porty chińskie z portami europejskimi. W aktualnej rotacji serwisu pojawiła się Gdynia i terminal BCT.

CMA CGM otwiera nowy bezpośredni kontenerowy serwis oceaniczny w Porcie Gdańsk

Dzięki nowemu serwisowi, Port Gdańsk uzyska bezpośrednie połączenie z Busan, największym portem kontenerowym Korei Południowej i 6. największym na świecie. Pierwsze zawinięcie kontenerowca armatora CMA CGM do terminalu Baltic Hub już 15 sierpnia. Od października, statki w ramach serwisu FAL1, będą zawijały do Gdańska regularnie w cyklu cotygodniowym.

CEVA Logistics wynajmie hybrydowe statki dalekomorskie

CEVA Logistics podpisuje 10-letnią umowę leasingową ze spółką macierzystą, CMA CGM, na hybrydowe statki dalekomorskie napędzane LNG firmy Eastern Pacific Shipping. Posiadanie floty tych jednostek umożliwi CEVA przetransportowanie około 140 000 pojazdów rocznie, zwłaszcza między Chinami i Europą.