Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Polscy przewoźnicy chcą ciąć zatrudnienie

Polska branża transportowa ma 33-proc. udział w unijnym rynku przewozów drogowych, zatrudnia blisko milion pracowników i odprowadza do budżetu państwa 16 mld zł podatków i opłat – wylicza Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD). Jednak w tej chwili jej sytuacja jest bardzo trudna: ok. 60 proc. przedsiębiorców z branży sygnalizuje zamiar redukcji floty i zatrudnienia w najbliższych miesiącach, a 13 proc. przewoźników znajduje się na skraju wypłacalności i nie reguluje na bieżąco swoich zobowiązań. Liczba upadłości w pierwszych miesiącach 2024 roku wzrosła o 100 proc. To efekt popandemicznego tąpnięcia w gospodarce, wojny w Ukrainie i gwałtownego wzrostu kosztów. Dodatkowym wyzwaniem jest polityka klimatyczna UE i wyzwania związane z redukcją emisji.

Logistyka wspiera pozycję osób niewidomych na rynku pracy

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 100 tys. osób niewidomych. Większość z nich nie jest aktywna zawodowo, a wskaźnik zatrudnienia w tej grupie nie przekracza ok. 20 proc. Do walki z tym problemem przystąpił Amazon, który od wielu lat podejmuje działania na rzecz różnorodności i wyrównywania szans w miejscu pracy. Centrum logistyczne w Bielanach Wrocławskich uruchomiło program HOMER, który umożliwia zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wzrokową. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie firmy w Unii Europejskiej i trzecie na świecie. Inicjatywa powstała przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Politechniką Wrocławską.

Cudzoziemcy i wakaty w branży transportowej

W obliczu rosnącego niedoboru kierowców, polska branża TSL szuka skutecznych sposobów na przyciągnięcie pracowników. Wyzwaniem staje się znalezienie metod atrakcyjniejszych niż podwyżki płac. Napływ cudzoziemców z Ukrainy i Białorusi nie gwarantuje już wypełnienia luk kadrowych w branży.

Panie przodem! Zmieniający się krajobraz logistyki

Kobiety stanowią obecnie około 20 proc. wszystkich pracowników w sektorze transportowym w Polsce i coraz częściej interesują się pracą w branży logistycznej. Przewiduje się, że w obliczu zachodzących zmian i ewoluujących potrzeb klientów, ich liczba będzie z każdym rokiem rosła, a różnorodność płciowa stanie się jeszcze bardziej istotna w rozwoju branż.

Kobieca twarz logistyki

Marcowe święto kobiet zachęca do spojrzenia z ich perspektywy na świat, w tym gospodarkę i biznes. Kobiety odgrywają coraz większą rolę w branży logistycznej, która dotychczas była uważana za sektor zdominowany przez mężczyzn. I choć praca mężczyzny jako magazyniera lub kierowcy może być pierwszym skojarzeniem z logistyką, nie możemy zapominać o całym zapleczu organizacyjno-operacyjnym, gdzie znakomitą większość stanowisk zajmują kobiety. Co ciekawe, coraz więcej Pań jest też zatrudnianych na stanowiskach wcześniej typowo męskich, jak wspomniany kierowca. Panie stanowią w logistyce już 47% ogółu zatrudnionych[1].

Polki w zarządach i radach nadzorczych firm

Pomimo wysiłków zmierzających do zwiększenia różnorodności płciowej w biznesie kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm, a tempo zmian jest rozczarowująco wolne. Według danych 30% Club Poland na koniec 2023 roku udział pań w tych gremiach w 140 największych spółkach notowanych na GPW wyniósł 18 proc. To zaledwie o 0,8 pkt proc. więcej niż w 2022 roku. W ubiegłym roku przybyło wprawdzie spółek, w których władzach kobiety stanowią co najmniej 30 proc., ale jednocześnie wzrosła też liczba takich podmiotów, które nie mają żadnej kobiety we władzach. Z kolei z raportu PIE „Biznes na wysokich obcasach” wynika, że w firmach w UE kobiety stanowią 34 proc. członków zarządów, a w Polsce, w zależności od badań, jest to między 22 a 27 proc. (globalny wskaźnik wynosi 20 proc.).

DHL inwestuje w najnowszy program Upskilling

DHL eCommerce Polska właśnie zakończył pilotażowy program Upskilling, którego celem było wyszkolenie i podniesienie kwalifikacji osób zainteresowanych pracą w Międzynarodowym Centrum Logistycznym. Biorąc pod uwagę, że rynek pracy w Poznaniu jest jednym z najbardziej konkurencyjnych w kraju, ze stopą bezrobocia na poziomie 1% (stan na czerwiec 2023 r.), dla firmy kluczowe stało się pozyskanie i rozwijanie kwalifikacji obecnych pracowników, którzy byli gotowi na przeprowadzkę z innych lokalizacji DHL.

Początek 2024 pod znakiem rekrutacji w logistyce

Od stycznia do końca marca 2024 roku 33% firm sektora transportu, logistyki & motoryzacji chce poszukiwać nowych rąk do pracy, z koniecznością redukcji liczby etatów liczy się 15% organizacji, a 8% pracodawców nie zna jeszcze planów rekrutacyjnych na najbliższy czas. Żadnych zmian w strukturach zespołów nie planuje natomiast 44% przedsiębiorstw tej branży. Takie dane płyną z najnowszego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany rekrutacyjne na I kwartał nadchodzącego roku.