Zaloguj się

Fiege dla branży farmaceutycznej

Polski oddział Fiege, jednej z wiodących europejskich firm logistycznych, rozszerza działalność o usługi z zakresu przechowywania i transportu produktów medycznych. Dotychczas, spółka zainwestowała w przedsięwzięcie prawie 2 mln zł, które zostały przeznaczone na dostosowanie centrum logistycznego w Mszczonowie do magazynowania farmaceutyków. Jest to pierwsza tego typu inwestycja Fiege w Polsce.

W centrum logistycznym w Mszczonowie, specjalnie na potrzeby klientów z branży farmaceutycznej, została wydzielona strefa o powierzchni 1500 mkw., docelowo firma planuje jednak przeznaczyć na ten cel 5000 mkw. Obiekt został przebudowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości oraz bezpieczeństwa i obecnie spełnia wszystkie wymogi dotyczące magazynowania produktów medycznych, określone w polskim prawie farmaceutycznym. Na potrzeby przechowywania farmaceutyków, temperatura powietrza w magazynie będzie zachowywana w zakresie pomiędzy 15 a 25° C, natomiast wilgotność powietrza będzie utrzymywana na poziomie 65%. Monitorowanie temperatury w magazynie będzie prowadzone dzięki zastosowaniu specjalistycznych urządzeń pomiarowych rozmieszczonych w systemie regałowym. Bezpieczeństwo obrotu farmaceutykami zagwarantuje ponadto wydzielenie specjalnych stref przyjęć i wydań towarów.

- Usługi magazynowania i dystrybucji produktów medycznych są obecnie oferowane przez stosunkowo niewielu operatorów logistycznych w Polsce, ale przewidujemy, że w ciągu najbliższych lat, sektor ten będzie dynamicznie rósł wraz z rozwojem branży farmaceutycznej. Z tego względu już teraz wprowadzamy do naszego portfolio usługi z zakresu przechowywania i transportu leków. Przedsięwzięcie to wymaga od nas połączenia elementów klasycznej logistyki z rozwiązaniami dostosowanymi do specjalnych wymogów prawa farmaceutycznego, dlatego wiąże się z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych. Ze względu na specyfikę tej branży, będziemy oferować indywidualne rozwiązania, dopasowane do potrzeb poszczególnych klientów. - mówi Bartosz Kuta, Business Development Manager w Fiege.

Oprócz magazynowania produktów medycznych, Fiege rozszerza również zakres usług o ich transport. Firma będzie przewoziła towary w stałej, ściśle kontrolowanej temperaturze i dostarczała do aptek na terenie Polski oraz dystrybutorów w większości państw Europy. Obsługa branży farmaceutycznej - zgodnie z wymogami prawa farmaceutycznego - będzie prowadzona przez specjalistów posiadających kwalifikacje do nadzorowania działań zgodnych z dobrymi praktykami dystrybucyjnymi (Good Distribution Practice) oraz dobrymi praktykami produkcyjnymi (Good Manufacturing Practice). Obecnie, Fiege świadczy już część usług dla branży farmaceutycznej. Finalizacja prac nad ostatecznym dostosowaniem oferty do wymogów tego sektora nastąpi w październiku 2007 roku.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe