logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Odpowiedzialność korporacyjna znaczącym czynnikiem sukcesu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Odpowiedzialna praktyka biznesowa stanowi podstawę długoterminowego wzrostu i sukcesu Grupy Deutsche Post DHL. Dzięki rocznemu Raportowi Odpowiedzialności Korporacyjnej (ang. CR), Grupa zapewniła szczegółowy wgląd w jej działalność ogólnoświatową w dziedzinie odpowiedzialności korporacyjnej, jak również w postępy dokonane rok wcześniej. Tytuł tegorocznego raportu CR - "Insight" - podkreśla zaangażowanie Deutsche Post DHL we współdzielenie się informacjami z grupami własnych udziałowców.

    Raport CR omawia ogólnoświatowe działania Grupy DP DHL w dziedzinie odpowiedzialności korporacyjnej, a także zmiany i przedsięwzięcia w sferze działalności ekonomicznej, społecznej i ekologicznej. Pozytywne zmiany obejmują powrót spółki na listę indeksów giełdowych Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World) oraz Dow Jones Sustainability Index Europe (DJSI Europe) w 2014 roku. Dotyczą także najwyższych notowań w indeksie MSCI, zajmującym pozycję lidera w obszarze dostarczania narzędzi do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ważnym elementem raportu jest analiza istotności z 2013 roku, opierająca się na kompleksowej ankiecie udziałowców i tworząca podstawy systemu sprawozdawczości Grupy.   

- Odpowiedzialność korporacyjna jest znaczącym czynnikiem sukcesu. Naszym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób odpowiedzialny, umożliwiający opracowywanie zrównoważonych produktów i rozwiązań dla naszych klientów, a także stosowanie kluczowych uprawnień naszej spółki dla dobra społeczeństwa - twierdzi Christof Ehrhart, wiceprezes wykonawczy ds. komunikacji i odpowiedzialności korporacyjnej w Grupie Deutsche Post DHL. - Łączymy ludzi i ułatwiamy im życie - zajmujemy się tym jako spółka świadcząca usługi pocztowe i logistyczne. W naszym jedenastym już Raporcie CR - zatytułowanym ‘Insight’ - zapewniamy każdej grupie udziałowców spółki, wgląd w zeszłoroczne osiągnięcia i znaczące postępy w wielu obszarach działalności spółki.

   Za przykład niech posłuży osiągnięty w 2014 roku 23-procentowy wzrost wydajności węglowej w skali całej Grupy. Wskazuje on stałą poprawę w obszarze wydajności węglowej oraz duży krok w kierunku osiągania celu, jakim jest 30-procentowa poprawa wydajności węglowej w zakresie działalności Grupy (i jej podwykonawców spedytorów) do końca 2020 roku (w porównaniu z rokiem 2007). W ramach społeczności korporacyjnej, Grupa zainicjowała relacje partnerskie ze stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce i globalną siecią edukacyjną Teach For All na terytorium kolejnych jedenastu państw. Na dzień dzisiejszy Grupa działa aktywnie w 32 krajach pracujących wspólnie na rzecz doskonalenia szans w sferze edukacji i zatrudnienia dla dzieci i młodzieży społecznie upośledzonej. W 2014 roku eksperci objęci programem pomocowym "GoHelp" zostali oddelegowani do organizowania szkoleń w zakresie radzenia sobie z klęskami żywiołowymi na siedmiu portach lotniczych w różnych częściach świata (w ramach programu GARD). Zajęli się również organizacją wyjazdu Zespołów Reagowania na Katastrofy (ang. DRT) w ramach niesienia pomocy na terytoriach Chile i Panamy.
   Deutsche Post DHL Group skorzystała z szansy zwiększenia udziału we flocie pojazdów efektywnych ekologicznie. Do dnia dzisiejszego wprowadziła 17,600 usprawnień zwiększających efektywność ekologiczną w ok. 11,200 pojazdach, zwiększając tym samym o 12% poziom efektywności klimatycznej własnej floty. Pod koniec 2014 roku Deutsche Post DHL Group przejęła również spółkę StreetScooter GmbH. Wraz z nią Grupa podkreśliła czołową pozycję w obszarze napędów alternatywnych, zapewniając tym samym kontynuację ekspansji floty pojazdów efektywnych ekologicznie z napędem elektrycznym, wykorzystujących energię elektryczną generowaną przez źródła energii odnawialnej. W bieżącym roku sprawozdawczym procentowa wartość energii pochodzącej ze źródeł energii odnawialnej, stosowanych w budynkach, urządzeniach i pojazdach Grupy, wzrosła do 61%.
   W 2014 roku liczba stażystów zatrudnionych na stanowiskach oferowanych przez Grupę wzrosła do ponad 5000 w skali świata. W samych Niemczech absolwenci szkół średnich mają do wyboru ponad 20 przyjętych powszechnie planów stażu. W lutym 2014 roku ustanowiona niedawno Rada ds. Różnorodności (ang. Diversity Council) rozpoczęła działalność na rzecz długoterminowej strategii zarządzania różnorodnością i dalszej realizacji celów określonych w Deklaracji w Sprawie Korporacyjnej Różnorodności i Integracji (ang. Corporate Diversity & Inclusion Statement). W porównaniu ze stopą zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącą 9,1% w skali kraju, Deutsche Post DHL Group już dzisiaj wyprzedza znacząco średnią krajową w niemieckim sektorze prywatnym.
   Dodatkowo, Grupa wspiera i zachęca do udziału w wolontariacie w ramach Global Volunteer Day oraz Living Responsibility Fund. Wewnętrzny fundusz pomocowy "We Help Each Other” stanowi dla pracowników metodę przekazywania darowizn współpracownikom będącym ofiarami klęsk żywiołowych. Oprócz tego istnieje również program UPstairs zapewniający stypendia dzieciom tychże współpracowników.

Oto przegląd najistotniejszych przedsięwzięć roku 2014:

•    transport 2,12 mld przesyłek o neutralnym wpływie dla środowiska,
•    wzrost efektywności węglowej o 23% w porównaniu z rokiem 2007,
•    kontynuacja wzrostu efektywności ekologicznej floty Deutsche Post DHL obejmującej 11,200 pojazdów przyjaznych środowisku;
•    realizacja "Get Airports Ready for Disaster" (ang. GARD) – programu przygotowującego do walki z klęskami żywiołowymi na terenie siedmiu międzynarodowych portów lotniczych (Republika Dominikany, Jordania, Filipiny, Peru, Sri Lanka i dwukrotnie Armenia),  
•    wyekspediowanie "Disaster Response Teams", czyli zespołów do walki z klęskami żywiołowymi, do Chile i Panamy w ramach przeciwdziałania skutkom pożaru lasu i skażenia rzeki,
•    ustanowienie relacji partnerskich w ramach globalnej inicjatywy edukacyjnej pod nazwą "Teach For All" obejmującej swym zasięgiem krajową organizację “Enseña Ecuador” oraz osiem państw. Z działalności 35 organizacji krajowych objętych projektem skorzystało w zeszłym roku 1,15 mln dzieci i młodzieży na całym świecie,
•    rozszerzenie współpracy ze stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce poprzez nawiązanie relacji partnerskich z dziesięcioma dodatkowymi organizacjami krajowymi, zwiększając tym samym do 24 całkowitą liczbę relacji tego typu,
•    zaangażowanie się ok. 108 tys. pracowników w 117 krajach na rzecz Global Volunteer Day i poświęcenie na ten cel łącznie 245 tys. godzin w ramach wolontariatu,
•    ciągły przyrost siły roboczej o ogólnej liczbie 480 tys. pracowników oraz ponad 5 tys. stażystów i praktykantów,
•    rozpoczęcie przez Radę ds. Różnorodności prac na rzecz wspierania deklaracji Corporate Diversity & Inclusion Statement,
•    na dzień dzisiejszy ponad 40% kapitału zakładowego Deutsche Post DHL Group znajduje się w posiadaniu sygnatariuszy Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania (ang. Principles for Responsible Investment),
•    powrót Deutsche Post DHL Group na listę indeksów DJSI World i DJSI Europe,
•    najwyższe notowania (“AAA”) Grupy w indeksie MSCI.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 marzec 2015 08:21

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

 Skończył się czas wielkich budżetów w branży IT

W ubiegłym roku zawirowań na rynku IT było wiele. Stagnacja w przetargach na informatyzację instytucji...

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN walczy z podróbkami

PKN ORLEN sukcesywnie zwalcza wykorzystywanie znaków graficznych i wizualnych, które łudząco przypominają zastrzeżone znaki towarowe,...

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo wybiera ID Logistics

PepsiCo, światowy lider w produkcji artykułów spożywczych i napojów, wybrał ID Logistics, dostawcę usług logistycznych,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj